"Булгартрансгаз" ЕАД и ДЗЗД "Интернешънал Газ" подписват договор за Инвестиционно проектиране - фаза работен проект, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на междусистемната газова връзка България-Сърбия (IBS). Това става след приключване на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, съобщават от "Булгартрансгаз".

Подписването става в рамките на международната министерска кръгла маса днес в София, посветена на регионалното сътрудничество за енергийна сигурност, диверсификация и зелен преход.

Общата стойност на договора с ДЗЗД "Интернешънал Газ" е в размер до 139,78 млн. лева без ДДС. Дейностите от предмета на договора са в обхвата на сключеното грантово споразумение за безвъзмездна финансова помощ по Механизма за свързване на Европа.

Проектът за междусистемна газова връзка България - Сърбия на територията на България се реализира от "Булгартрансгаз" ЕАД на основание подписаната през месец май 2018 г. съвместна декларация между българската и сръбската страна, относно изграждането на газовия интерконектор.

Със съгласието на Европейската комисия, "Булгартрансгаз" ЕАД е определен за организатор на проекта и бъдещ оператор на интерконектора.

Проектът за междусистемна газова връзка между България и Сърбия предвижда изграждането на нов газопровод от съществуващо съоръжение на "Булгартрансгаз" ЕАД при Нови Искър. Линейната част на газопровода е с диаметър DN 700 и дължина около 62 км на българска територия.

За пълната реализация на обекта се предвижда изграждането на две автоматични газорегулиращи станции (АГРС), една газоизмервателна станция (ГИС) - Калотина, както и две газопроводни отклонения за гр. Сливница и гр. Драгоман.

След изграждането й, газовата връзка ще бъде с капацитет 1,8 млрд. кубически метра газ годишно, с възможност и за реверсивен поток, посочват още от "Булгартрансгаз".

 Ще потече ли скоро газ по интерконектора с Гърция?

Ще потече ли скоро газ по интерконектора с Гърция?

Българо-гръцката връзка от Комотини до Стара Загора е завършена на 91%