Водещият производител на птиче месо "Градус" АД е изградил нов център за бройлери на стойност 2 387 000 лева, съобщават от компанията чрез Българската фондова борса (БФБ).

Центърът се намира в с. Маджерито край Стара Загора. Той има 6 сгради и 12 халета, като всяко от тях е с площ 900 кв. м.

Центърът е с максимален капацитет 233 000 броя птици - бройлери.

В процес на изграждане е и "Център 7" за бройлери, който се намира в същото населено място и е със същите параметри. Очакванията са да бъде завършен през 2019 г.

По-рано миналия месец стана ясно, че компанията е вложила още 1,8 млн. лв. в закупуване на ново оборудване, машини и стопански инвестар, както и транспортни средства.

През юни т.г. компанията излезе на борсата, като успя да набере почти 81,4 милиона лева. От 6 август, от когато акциите се търгуват, те са загубили 9,19 процента и днес се търгуват срещу 1,68 лева. За същия период Sofix изтри 8,59 процента.

През 2019г. предстои да бъдат завършени още два производствени центъра в Русе и един в Стара Загора, като общата стойност на инвестициите е близо 9,7 млн. лв.