Министерството на енергетиката и "КонтурГлобал Марица Изток 3" подписаха Меморандум за разбирателство за проучване на възможности за инвестиции в енергийни проекти, базирани на нови технологии, които ще съдействат за модернизирането на българския електроенергиен сектор.

Меморандумът е подписан от министъра на енергетиката Александър Николов и изпълнителния директор на "КонтурГлобал Марица Изток 3" Красимир Ненов, съобщиха от Министерството на енергетиката.

Компанията, която притежава и експлоатира втората по големина въглищна електроцентрала в България, ще проучи възможностите за инвестиции в технологии за безвъглеродно и нисковъглеродно производство на електроенергия, също и в системи за съхранение на енергия, както и за съвместно изгаряне на алтернативни горива, вкл. биомаса.

Компанията ще осигури техническа помощ при оценката на използването на алтернативни горива, които да съдействат за постигане на целите за декарбонизация. Така енергийната компания се ангажира да подкрепя "зеления" преход на страната ни с експертиза, опит и технически компетенции.

Подписаният меморандум е със срок на действие до 31 декември 2025 година. Той няма обвързващо действие за двете страни. Такова биха имали допълнително подписани споразумения в изпълнение на меморандума.

Електроцентралата "Марица Изток 3" е важна за енергийната сигурност на страната, ще има важна роля и в периода на преход към декарбонизация. В този смисъл, експертизата, която ще бъде предоставена на българската държава, е от значение за постигане на целите, свързани с европейската "зелена сделка", уточняват от енергийното министерство.

ТЕЦ "Марица Изток 3" ще има нов собственик

ТЕЦ "Марица Изток 3" ще има нов собственик

Централата произвежда 11% от електроенергията, потребявана в България