"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефт", поделение на най-голяма частна петролно-газова копания в Русия, откри ново голямо газово находище в руския сектор на средната част на Каспийско море, съобщава сайтът на "Роснедра", цитиран от Интерфакс.

Полето "Хазри "се намира на 70 километра от дагестанския гр. Махачкала, недалеч от полето "Хвалински". Първоначалните оценки за извлекаеми запаси от свободен природен газ от категории C1 и C2, записани в баланса на "Хазри", възлизат на 48 милиарда кубически метра природен газ и газов кондензат - 8,2 милиона тона.

Досега ЛУКОЙЛ е открил десет находища в Каспийско море с общи извлекаеми запаси от въглеводороди, равняващи се на 7 милиарда барела нефтен еквивалент. В момента комапнията добива нефт и газ в две находища в северната част на Каспийско море, които общо произвеждат повече от 7 милиона тона петрол годишно. Трето находище е планирано да влезе в експлоатация през 2022 г., неговото проектното ниво на производство ще бъде 1,2 милиона тона.

Полето "Кувкин"с използваеми запаси от петрол от 6,3 милиона тона, 231 милиарда кубически метра газ и 21 милиона тона кондензат, се очаква да бъде пуснато в експлоатация през 2029 година.

Миналата година компанията обяви ново откритие в региона - в структурата "Титонская", където в момента се сондира втори проучвателен кладенец. Прогнозните геоложки ресурси на находището са 130,4 милиона тона петролен еквивалент. Ръководителят на ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов миналата година каза в интервю за Комерсант: "Покрай Хазри също беше открито находище. Разбира се, то не е от същия мащаб като "Титонская", но се интегрира добре с него, тоест това находището е търговски изгодно и ще се разработва като единно поле, тъй като разстоянието между тях е малко.