Министерството на иновациите и растежа ще отговаря за издаването, удължаването и отнемането на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен стартъп-виза. Това предвижда Законът за чужденците в Република България и за целта министерството разработи специална наредба, съобщиха от ведомството.

Приемането й е сред условията и реформите, които страната ни трябва да изпълни по Плана за възстановяване и устойчивост. Документът, с наименование Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен стартъп-виза, бе приет на вчерашното заседание на Министерски съвет.

Наредбата предвижда стартъп-визата да е удостоверение, което позволява на чужди граждани да стартират иновативни бизнеси у нас, използващи високи технологии и развиващи научно-изследователска и развойна дейност.

От министерството подчертават, че удостоверението не е тип виза за пребиваване в България, а само един от документите, които се изискват за издаване на разрешение за пребиваване в страната на чужденци, които искат да развиват иновативен или високотехнологичен бизнес в България.

Решението на министъра на иновациите и растежа за издаване на удостоверението ще се основава на оценка от Експертен съвет. Членове могат да са експерти от министерства, академичната общност, организациите на бизнеса и неправителствени организации, имащи пряко отношение към стартъп-компаниите и фондовете за дялово и рисково инвестиране, като не се предвижда те да получават възнаграждение за участието си в Съвета.

Стартъп-визата ще е валидна първоначално за срок от една година, а след изпълнението на необходимите условия (заявителят да притежава не по-малко от 50% от капитала на българско търговско дружество, чийто предмет на дейност е заявеният при издаване на удостоверението) и представяне на бизнес-плана на заявителя, може да се удължи с още две години.

Такава практика вече е установена в държави като Франция, Нидерландия, Естония, Финландия, Ирландия, Дания и др.