"Овергаз Мрежи" планира да изгради 398 километра газоразпределителни мрежи и съоръжения в следващите пет години, съобщиха от компанията. Инвестицията ще бъде в размер на над 79 милиона лева и трябва да бъде одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Досега компанията е инвестирала в градска мрежа 340 милиона евро.

До 2024, благодарение на изградената мрежа, се очаква битовите потребителите да се увеличат двойно и да достигнат 129 000 потребители.

Газоразпределителната компания подаде заявления в КЕВР и за одобрение на цени за разпределение и снабдяване - две компоненти от общо четирите, които формират крайната цена на потребителите. Цената за снабдяване покрива разходите на лицензираното дружество за фактуриране на газа, а тази за разпределение - транспорта на газа по изградената мрежа от дружеството в съответния регион или град.

Промяната в цените е необходима, за да може дружеството да изпълни залегналите параметри в бизнес плана за изграждане на мрежа. Това ще доведе до увеличение на крайните цени за бита и стопанските потребители с по-малко от 1 стотинка за киловатчас потребена енергия. След като регулаторът одобри новите цени, природният газ ще остане най-евтиният източник на енергия.

В битовия сектор, където се използва предимно електричество, газифицираните потребители ще пестят между 102 лева на всеки мегаватчас потребена енергия. Икономията в стопанския сектор ще бъде 75 лева на мегаватчас при замяна на мазут и цели 141 лева на мегаватчас при преминаването от нафта към синьо гориво.