Румъния е втората европейска държава в региона, която е получила най-много преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през 2021 година. На първо място е Полша, съобщава Romania Insider, цитирайки Доклад за насърчаване на инвестициите в нововъзникваща Европа.

Приблизително $8,61 милиарда са "потекли" в Румъния миналата година. Полша, която заема първото място в класацията, е получила ПЧИ на стойност $24,81 милиарда.

Инвестициите в Румъния са били значително по-високи през 2021 година в сравнение с предходни години, когато ПЧИ, които страната успя да привлече, бяха отрицателно повлияни от пандемията.

Икономиките на Полша, Унгария, Румъния и прибалтийските републики се възстановяват най-бързо от COVID пандемията

Икономиките на тези държави от ЦИЕ се възстановяват най-бързо от COVID пандемията

Те значително изпреварват западноевропейските страни

През 2017 година чуждестранните компании са инвестирали $5,41 милиарда в своите проекти в Румъния, през 2018-а - $6,21 милиарда, 5,79 милиарда през 2019 година и $3,43 милиарда през пандемичната 2020-а.

И докато северната ни съседка не може да се оплаче от липса на чуждестранен капитал, миналата година е била значително по-малко впечатляваща за други страни в региона. Чехия е привлякла ПЧИ на стойност между 9 и 11 милиарда долара през годините между 2017-а и 2020-а, но миналата година страната е получила едва $5,8 милиарда.

Унгария, която обикновено получава над $6 милиарда чуждестранен капитал годишно, е получила само $5,4 милиарда.

Каква е ситуацията у нас?

Чуждестранните инвестиции в България се свиват наполовина през 2021 година година, според официалните данни на БНБ. За цялата 2021-а направените в страната вложения възлизат на около 1,035 милиарда евро, свивайки се с 54,4% от 2,272 милиарда евро година по-рано.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната през миналата година са от Люксембург (454,5 милиона евро), Германия (284,8 милиона евро) и Австрия (213,4 милиона евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Русия (343,6 милиона евро) и Швейцария (143,7 милиона евро).

Румъния ще модернизира жп линиите си с €1,8 милиарда

Румъния ще модернизира жп линиите си с €1,8 милиарда

Северната ни съседка обновява поетапно железопътната си инфраструктура