Икономиките на държавите от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) отбелязват по-бързо възстановяване след COVID пандемията в сравнение с тези на западноевропейските страни-членки на ЕС, като най-много се отличават Полша, Унгария, Румъния и прибалтийските републики. Това показва доклад на Colliers за инвестиционния пазар в ЦИЕ през първата половина на годината.

Глобалният нфлационен натиск, по-високите лихвени проценти и нарушенията във веригите на доставки, заедно с възможната рецесия в Китай, обаче могат да окажат влияние върху икономиките от ЦИЕ през втората половина на 2022 г. поради зависимостта им от капиталовите потоци от други части на света.

"С обем от около 5,3 млрд. евро за първото полугодие на 2022 г., инвестициите в ЦИЕ нарастват с 8,5% на годишна база, отчитайки силна активност през първото тримесечие, която се забавя през второто. Наблюдават се голям брой сливания и поглъщания чрез купуване или прехвърляне на акции на инвестиционни дружества, но те не са включени в общия инвестиционен обем. Прогнозите на Colliers са за инвестиции на стойност между 9 - 10 млрд. евро за 2022 г. към края на годината", споделя Кевин Търпин, Регионален директор капиталови пазари, Colliers CEE.

Това са най-добрите дестинации в Европа за закупуване на имот

Това са най-добрите дестинации в Европа за закупуване на имот

От луксозни градски "бягства" до ваканционни жилища под наем

Полша регистрира 56% дял от инвестиционния обем

през първото полугодие на 2022 г., следвана от Чехия и Унгария съответно с 16% и 12%. Инвеститорите остават предпазливи предвид геополитическите и икономическите прогнози, увеличените разходи за финансиране и очакваните промени в ценообразуването, които вероятно ще се проявят през втората половина на 2022 г.

Сегментът на офис площите доминира

през първата половина на 2022 г., като особено силна активност е регистрирана в Полша. На следващо място са търговските площи, в резултат на продажбата на активи или дялове от портфолиата на Tesco и EPP. Логистичните и жилищните имоти продължават да се радват на голям интерес, като предизвикателството при тях е недостатъчното предлагане на готов продукт.

Местният капитал от държави от ЦИЕ преобладава

през първото полугодие с 40% дял от общия обем. Чехия и Унгария продължават да бъдат с водещи позиции със съответно 20% и 11%. Следват северноамериканският (25%) и европейският капитал (21%). Южноафриканските инвеститори също са активни през последните месеци, докато азиатските, обикновено китайски и южнокорейски, за момента остават сравнително пасивни.

Покупка на имот в центъра на София или в незавършена сграда, ето коя инвестиция ще бъде по-устойчива във времето

Покупка на имот в центъра на София или в незавършена сграда, ето коя инвестиция ще бъде по-устойчива във времето

В столицата средната цена на кв. м. вече е около 1 600 евро

"Понастоящем на инвеститорите се налага да взимат сложни решения, като се има предвид относителната географска близост на войната в Украйна и нейните по-широки последици върху цените на горивата и енергията, и последващите нарушения на веригите за доставки, както и не особено положителните макроикономически и геополитическите тенденции, които се развиват. Все пак, това не са предизвикателства, характерни единствено за държавите от ЦИЕ, и следва да се вземат предвид и съответните възможности за инвеститорите в региона", добавя той.