Турските ветроенергийни централи са привлекли 12.3 млрд. долара инвестиции и са достигнали общ капацитет от 6.5 гигавата през последните 10 години.

Инсталираните мощности в страната са около 146 мегавата през 2007 г., а в момента достигат капацитет от около 6 500 мегавата, по данни на турската асоциация за вятърна енергия.

С помощта на нови мощности, които ще бъдат пуснати до края на годината, инвестициите на Турция във ВЕИ ще достигнат около 5 млрд. долара само за 2017 г.

Със своите 1333 мегавата капацитет Измир заема първо място сред турските градове по вятърни мощности. След него се нареждат Балъкшехир с 1069 мегавата и Маниса с 650 мегавата.

В Турция 158 действащи вятърни енергийни компании работят с 6.5 гигавата инсталирана мощност, а други 32 проекта с обща мощност от 808 мегавата са в процес на изграждане. 8% от електрическата енергия в страната идва от вятърни централи.

Турция увеличи инсталирания капацитет на вятърната енергия и привлече значителни чуждестранни и местни инвестиции през последните 5 години, отчита председателят на турската асоциация за вятърна енергия Мустафа Сердар Аташевен.

С добавянето на капацитет от 2130 мегавата, който ще бъде финализиран до края на годината, ще бъде реализиран значителен принос към турския вятърен пазар. Капацитетът на Турция за вятърна енергия ще нарасне с около 4 гигавата за период от 3 до 4 години, предвижда Аташевен.

Той обаче предупреди, че за устойчивостта на разширяващия се пазар на вятърна енергия в Турция, страната трябва да се възползва от частните инвестиции, за да отговори на нарастващото търсене. Въпреки инвестициите и търговете, между 2018 и 2019 г. ще има дупка в капацитета и инвестициите.

"За да отговорят на изискванията на инвеститорите, които имат доклади за оценка на въздействието върху околната среда и лицензи за производство на електроенергия, трябва да разполагаме с повече електроенергиен капацитет, за да може и те да увеличат техните инвестиции и инсталиран капацитет", обясни Аташевен.

Според проучванията на Генералната дирекция за възобновяеми енергийни източници техно-икономическият потенциал за вятърна енергия за Турция е 48 гигавата, но засега се подготвят само 11 гигавата.

Турция ще разполага с 11 гигавата вятърна енергия и има национална цел за 20 гигавата инсталиран капацитет до 2023 г. Общата енергийна цел на страната за 2023 г. е капацитет от 100 гигавата.