Агенцията за ядрено регулиране връчи лиценза за експлоатация на пети блок на АЕЦ Козлодуй за нов десетгодишен период.

Лицензът бе връчен на официална церемония от председателя на агенцията д-р Лъчезар Костов на изпълнителния директор на АЕЦ "Козлодуй" Иван Андреев.

Това удължава с нови десет години експлоатацията на блока, което е максимално дългият възможен срок по закон, въпреки че изводите след приключване на програмата за удължаване на живота на пети блок сочат, че няма ограничения за безопасната му работа до 2047 година.

След изтичането на десетгодишния период АЕЦ "Козлодуй" трябва отново да кандидатства за лиценз. 

Председателят на АЯР отбеляза, че подновяването на лиценза на блока тази година съвпада с изтичането на 30-годишния му проектен срок. 

"Подобна процедура се прави за пръв път у нас, докато в международен план тя е утвърдена практика", посочи той, цитиран от БТА.

По думите му в световен мащаб има 448 ядрени реактора, като 64% от тях са в процес на експлоатация повече от 30 години и все повече страни определят като приоритет удължаването на срока на експлоатацията им, след изтичане на първоначално планирания. 

Паралелно с удължаването на живота на 5-и блок централата работи и по модернизацията на 6-и, срокът за експлоатация, на който изтича през 2019 г. В началото на годината бе подписан договор за продължаването му до 60 години в рамките на Българо-руската междуправителствена комисия.

На събитието стана ясно, че цялата стойност на удължаването живота на двата блока е 674 милиона лева за всички дейности до получаването на лицензите.