Скоро в България ще имаме нов Дунавски индустриален технологичен парк в обща инвестиция, надхвърляща 80 милиона лева. Паркът, който трябва да привлича различни представители на бизнеса, ще бъде изграден в Свищов, а работите по него вече текат. Това коментираха за Money.bg от местната община. Средствата са осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост. Как обаче се стигна до голямата по мащаб регионална инвестиция?

"Първоначално Регионалният съвет за развитие на СЦР одобри за финансиране концепцията на Община Свищов "Устойчив икономически растеж и индустриална инфраструктура" на стойност от близо 52 милиона лева. След това получихме и одобрение по проекта за изграждане на "Дунавски индустриален технологичен парк - Свищов" с кандидат едноименното дружество. Тук инвестицията е на стойност близка до 38 милиона лева", заявиха от местната община.

Добавена стойност и нови работни места

Идеята на технологичния парк в Свищов е да спомогне за изграждането на устойчива икономическа зона, която да генерира добавена стойност и да създаде добра среда за разкриване на работни места и по-добър живот за жителите на цялата община. Проектът има амбициозната задача да разкрие икономическия потенциал на Дунавския регион в Свищов и развитието му като част от Северен централен регион.

Какви производства ще се настанят в новия индустриален парк на Търговище

Какви производства ще се настанят в новия индустриален парк на Търговище

Проектът е за над 34 млн. лева и новата зона трябва да стане факт до края на 2026 г.

Основните играчи в проекта

За финализирането на индустриалния парк, освонните замесени са Община Свищов, както и държавните и ведомства АПИ, "Булгартрансгаз" ЕАД, ЕСО ЕАД и ВиК "Йовковци" ООД, които ще осигурят пътната връзка, газифицирането на зоната, нейната енергийна  независимост и ВиК инфраструктура.

"В рамките на проекта Община Свищов успя да обоснове и защити необходимостта от включване на дейност - самостоятелна инвестиция на АПИ за изграждане на 25 км. скоростен път Свищов - АМ "Русе - Велико Търново", споделят от общината.

Чрез скоростния път ще се осигури отлична транспортна свързаност на общината с близките областни центрове и националната пътна мрежа, което е изключително важно. 

Снимка 610191

Източник: iStock by Getty Images

В индустриалния технологичен парк в Свищов ще бъде изградена база за научноизследователска дейност, чрез инфраструктура за осъществяване на работните процеси. Предвидени са и места за зареждане на зарядни станции за електрически автомобили чрез закупуване, доставка и монтаж на зарядни станции, ползващи енергия от местната електрическа мрежа.

Ще има още офис площи, изложбен, спортен и здравен център и конферентна зала за обществено ползване. Очаква се есента да е ясно и кои ще бъдат основните инвеститори, които ще развиват бизнес в района.

Компаниите, които имат интерес към новия индустриален парк в Горна Оряховица

Компаниите, които имат интерес към новия индустриален парк в Горна Оряховица

Първите три парцела от Индустриален парк "Ряховец" се пускат на търг, какво производство предстои?