2500 работни места във високотехнологични индустрии могат да бъдат отворени в столичния София Тех Парк до 2021 година. Това е част от програма за потенциалното привличане на големи инвеститори. Това твърди изпълнителният директор на парка Тодор Младенов.

"София Тех Парк работи по три потенциални инвестиционни проекта за привличането на сериозни технологични компании. Това би довело до разкриването на 2500 работни места във високотехнологични индустрии до началото на 2021 година", посочва той в интервю пред BloombergTV България.

Младенов обаче признава, че натискът на корона кризата е бил усетен и от техните партньори. 80% от компаниите в парка са отчели спад в обемите и продажбите си, както и затруднения в привличането на нови инвестиции.

По неговите думи в София Тех Парк работят 25 компании, които развиват дейности в различни области - от чиста енергия, през информационни технологии, до науки за живота.

"Насърчаването на компаниите е чрез достъп до подходяща инфраструктура, включително за изследователска и развойна дейност", обяснява той.

Младенов добавя, че има разработен пакет от мерки, от които могат да се възползват всички фирми с интерес. Те са насочени към облекчаване на условията на труд.