Потребителските цени в еврозоната през февруари 2016 г. са се понижили с 0,2% спрямо същия месец на миналата година, след ръст от 0,3 на сто през януари, показват публикуваните днес данни на Eurostat.

В целия Европейски съюз, както и в еврозоната, също е отбелязана дефлация на годишна база от 0,2 на сто. Динамиката на цените през януари в ЕС 28 отчете аналогичен с еврозоната показател – ръст от 0,3 на сто.

През февруари дефлация е отчетена в 15 страни членки на общността. В най-голям размер тя е в Кипър (–2,2%) и Румъния (–2,1%). Цените са се увеличил с най-голям темп в Белгия (+1,1%), Австрия и Малта (1%).

В сравнение с януари тази година инфлацията се понижава в двайсет от страните в ЕС, като в шест се покачва.

Припомняме,  потребителските цени в България през февруари отчетоха инфлация спрямо януари  минус 0.3%, а на годишна база  - минус 0.5% (-1% по хармонизиран с ЕС индекс).