През последните 17 години общо за всички видове пенсии средната продължителност за получаване на една лична пенсия се увеличава с над 3 г.

Така тя скача от 18.2 години през 2000 година до 21.5 години през изминалата 2016-а. Това сочи анализ на Националния осигурителен институт, цитиран от БТА.

При мъжете покачването е със средно 2.9 години - от 15.5 години в началото на периода до 18.4 години в края му.

При жените началната и крайната продължителност за получаване на пенсия са съответно 21.2 и 24.5 години. Така се отчита нарастване по отношение средната продължителност за получаване на една пенсия с 3.3 години.

Според анализа с по-бързи темпове се увеличава средната продължителност при нежната половина от населението.

Продължителността за получаване на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при трета категория труд за периода расте с 9.1 години. Така при жените покачването е с 9.2 години, а при мъжете - със 7.2 години.

На този фон средната възраст на пенсионерите с новоотпуснати пенсии за инвалидност заради общо заболяване нараства с 4.4 години, а средната продължителност за получаване на лична пенсия за трудова злополука и професионална болест се качва с 10.8 години.