Европейските избори вече приключиха. Както всяка държава не получава еднакъв брой места в Европейския парламент, не всяка внася и еднаква сума в бюджета. Вноските се определят като процент от брутния национален доход.

От статистиката, подготвена от Statista, става ясно, че пет държави допринасят най-много. През 2018 г. бюджетът на ЕС бе около €160 милиарда. Повечето от тях идват именно от вноските на страните.

Германия е внесла най-много: цели 21,6 процента от общите вноски. На втора позиция е Великобритания с 15,6 процента, следвана от Франция с 15,2 процента, Италия (11,1 процента) и Испания (7,6 процента). Първите четири държави получават обратно по-малко, отколкото са дали, а страни като България получават далеч повече, отколкото са внесли.

Снимка 425581