След преобладаващите негативни новини в последно време, днес се очаква една много позитивна както за бизнеса, така и от потребителска гледна точка. На днешното си заседание Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъжда предложенията за новите цени на природния газ, парното и топлата вода, които ще бъдат валидни от 1 април. Ще се обсъдят и предложенията за промяна на цената на електроенергията във връзка с поевтиняването на природния газ. Окончателното решение се очаква да бъде взето в началото на следващата седмица.

Какви цени ще определи енергийният регулатор

Предложението на регулатора е от началото на април синьото гориво да е с 40 на сто по-евтино, а цените на топлоенергията да паднат между 8 и 25 на сто за различните топлофикации в страната, докато цените на електроенергията няма да бъдат променяни.

В доклада след предложението на "Булгаргаз", експертите на КЕВР съставиха доклад, в който се предлага цена за април 2020 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, в размер на 26.21 лв. за мегават час (MWh - без акциз, такса за пренос и ДДС).

При това положение намалението е със 17,83 лв. за мегават час или с 40.49% в сравнение с действащата цена от 44.04 лв./MWh (без акциз и ДДС). Така на практика енергийните регулатор приема предложението на "Булгаргаз" (виж по-надолу).

При тези цени на синьото гориво, цените на топлоенергията падат между 25 и 8 на сто. Освен това, КЕВР намалява и цените на тока произвеждан от топлофикациите. Това обаче няма да се отрази на битовите сметки, показват разчетите на енергийния регулатор.

Какво предложи "Булгаргаз"

На 11 март националният доставчик "Булгаргаз" предложи цената на природния газ да бъде намалена от КЕВР с 40.49% или със 17.83 лв./MWh спрямо първото тримесечие и от 1 април да бъде в размер 26,21 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (по Закона за енергетиката).

Намалението на цената се дължи на успешно приключилите преговори на "Булгаргаз" ЕАД с ООО "Газпром eкспорт" за предоговаряне на механизма на ценообразуване на доставната цена на природния газ за България.

Съгласно подписаното на 2 март тази година допълнение Допълнение към Договора за доставка на природен газ, с което беше договорен и новият механизъм за ценообразуване на доставната цена по хибридна формула, включваща петролна компонента и хъбова индексация, която е преобладаваща във формулата.

От "Булгаргаз" уточняват, че преговорите между двете компании за преразглеждане на цената се проведоха при условията на "механизма за преразглеждане на цена", заложен в Ангажиментите, поети от ООО "Газпром eкспорт" пред Европейската комисия по дело АТ.39816 - Газови доставки нагоре по веригата в Централна и Източна Европа. По силата на поетия ангажимент, новата ценообразуваща формула се прилага ретроактивно, считано от 05.08.2019 г. - датата, на която "Булгаргаз" ЕАД изпрати на ООО "Газпром eкспорт" искането за преразглеждане на цената на газа.

Освен това, новият ценови механизъм ще доведе до разлики в доставните цени по месеци за периода 05.08.2019 г. - 29.02.2020 г., както и до формиране на сума за този период, която ООО "Газпром eкспорт" ще възстанови на "Булгаргаз" ЕАД. На пресконференицията на 3 март, когато беше обявено новото споразумение с "Газпром" изпълнителният директор на "Булгаргаз" Николай Павлов каза, че ръководеното от него газово дружество ще "Булгаргаз" ще предложи на КЕВР да утвърди и цени, които ще доведат до възстановяване приблизително на 150 млн. лева с ДДС на клиентите за доставчика за период от 7 месеца. Павлов каза още, че е редно и справедливо всички тези суми, разлика между цените действащи към онзи момент и новата цена и съответно формираната сума да бъде възстановена на клиентите на "Булгаргаз".

Два дни по-късно КЕВР обяви, че няма законов механизъм за връщне на пари. "Без промени в Закона за енергетиката няма как да бъдат върнати пари на потребителите заради новите по-ниски цени на газа", обясни председателят на КЕВР Иван Иванов на заседание на Комисия по енергетика в парламента. Той подчерта, че трябва да има законова промяна, за да има промяна на цените със стара дата. Само след законова промяне, всяка топлофикация ще може да върне пари на абонатите си заради поевтиняването на цената на газа от 1 април.

"Докато не промените закона, всяко решение ще падне в съда", обърна се към народните ппредставители от енергийната комисия председателят на КЕВР.

Колко поевтинява парното и топлата вода в страната

В резултат на по-ниските цени на синьото гориво поевтиняването на топлоенергията ще е между 8 и 25 на сто. Най-много ще поевтинеят парното и топлата вода в София (-25%). Следват: Враца (-21%), Велико Търново (17%), Разград (-16%), Бургас (-16%), Плевен (-15%), Пловдив (-12%). Най-малко ще е поевтиняването във Варна (-8%).

От 1 май ще има ново поевтиняване на природния газ

Според "механизма за преразглеждане на цена", заложен в Ангажиментите, поети от ООО "Газпром eкспорт" пред Европейската комисия по дело АТ.39816 - Газови доставки нагоре по веригата в Централна и Източна Европа, цените на природния газ ще се определят вече всеки месец, а не както досега на тримесечие. Затова "Булгаргаз" вече предложи от 1 май цената да е в размер на 26.00 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

В сравнение с предложената за утвърждаване от КЕВР цена за април на 2020 г., прогнозната цена за май е по-ниска с 0.21 лв./MWh или с 0.80%.

Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 09.03.2020 г. и е неокончателна, аргументира предложението си националния доставчик. Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за май на 2020 г. ще бъде внесено в КЕВР на 10.04.2020 година.