Швейцария е най-скъпото място в Европа за наемане на офис служители. Това показват данните от сравнителен анализ на Colliers International. В доклада са сравнени разходите за наемане на офис служител в 29 европейски държави, като се използва информация от около 4050 офис сгради, 26,3 милиона квадратни метра офис площи и 1,96 милиона служители през 2019 г. В анализа се разглеждат основно разходите за няколко направления -  "площи и инфраструктура",  "информационни и комуникационни технологии",  "хора и организация".

Наемането на служител в Швейцария излиза 18 407 евро годишно, следвана от Норвегия и Швеция със съответно 17 857 и 17 137 евро.

България е на другия полюс на скалата, като се оказва, че ние сме най-евтината държава в Европа за наемане на служител на пълен работен ден. Изчисленията сочат средно 2765 евро годишно на офис служител. Разходите за офис служители у нас растат с 6% спрямо 2018 г.

Малко преди страната ни се нареждат Хърватия с 4145 евро на година за наемане на служител и Румъния с 4255 евро.

Като цяло за целия континент разходите за наемане на офис работници са намалели с 1% през 2019 г. и стигат средно до 9 695 евро средно на работник за година.

В Европа разходите за площи и инфраструктура са намалели с 2% до 6297 евро заради по-несъществените разходи за комунални услуги и капиталови разходи. Наемите и разходите за поддръжка и почистване обаче продължават да растат.

Разходите по перо "хора и организация" са се свили със 7% миналата година до средно 990 евро.Разходите за труд обаче са нараснали.

"2020 г. несъмнено беше година на значително сътресение на наемния пазар, като всички области на разходите вероятно ще се променят значително. Най-вероятно ще видим увеличение на разходите в категорията ИТ, тъй като бизнеса бързо се адаптира към дистанционна работа, но разходите за събития и кетъринг ще са намалел.. Вероятно общите разходи ще останат балансирани", заяви Денис Хугендурн, ръководител на консултантска компания Facilities Management Consultancy в Холандия, която анализира резултатите.