Динамиката на цените на най-голямата зърнена борса в света – Чикагската през близките седмици, ще се диктува предимно от климатичния фактор, а това предполага запазване на висока волатилност. Увеличеното предлагане на зърно в глобален мащаб и най-вече от Русия и Украйна в момента е основен депресиращ фактор за експортните котировки в САЩ и в Европа, коментира SINOR.bg

Повечето търговци  обаче залагат на известно възстановяване на цените в  средносрочен план, в сравнение със сегашните стойности. В същото време  големите международни банки, ангажирани с мащабни инвестиции в аграрния сектор не виждат причини за значимо повишение на международните  котировки и прогнозират  запазване на относително ниски цени на пшеницата  през календарната 2016 г. 

Commerzbank

„Потенциалът за ръст на цените на пшеницата ни се вижда доста ограничен, предвид големите наличности в световен мащаб и силният долар” ” Ние очакваме средно ниво на цените в Чикаго от $ 5.10 за бушел  (187,40 д./т) през  януари до март 2016 г., и  $ 5.20 за бушел (191,05 д./т) за октомври-декември 2016”. "Най-големият рисков фактор за нашата прогноза е суровата и суха зима в основните страни производителки от северното полукълбо."

Rabobank

Нашата прогноза, че цените на пшеницата няма да се променят забележимо и ще са леко над нивото от $5,00 за бушел (183,70 д./т). Пазарът ще получава подкрепа най-вече от несигурността свързана с  фактора време.  "Ние прогнозираме запазване на площите в САЩ на почти непроменено, в сравнение с предходния сезон, равнище от 54,6 млн. акра. След две години на относително ниски добиви, тенденцията е към увеличение на производството и запасите.  .Редица райони  в Украйна и Русия се намират в условията на почвено засушаване, в резултат на което в някои области  има дори незасети площи, а част от посевите посрещат зимата в лошо състояние, което повишава риска от измръзване."Общият потенциал на черноморските държави*  през 2016-17 г. може да намалее с около 5 млн. тона, което дава шанс на  Европейския съюз  за увеличаване на износа  през следващия сезон.

*Заб. В случая явно имат предвид Русия и Украйна.

ABN Amro

"При това положение на  нещата, ние не виждаме причини за ръст при зърнените и маслодайните култури през 2016 г. Цените ще останат на сегашните относително ниски нива.

Morgan Stanley

По-високото от предварителните  очаквания  световно производство би трябвало да държи цените на пшеницата в шах през 2015-16. "Съотношението запаси/потребление в САЩ през 2015/16 г. е на път да нарасне  до най-високи стойности от шест години насам, след като премина заплахата  от суша в южните райони на пшеничния пояс, а икономическите реалности и метеорологичният фактор изглеждат благоприятни за пролетната сеитба, а това предполага общ ръст на общото производство на пшеница в Щатите.

"Очертава се увеличение на глобалните преходни запаси в края на 2015/16 г. и то за трета година подред, вследствие на  по-добри от очакваните добиви в Европейския съюз, страните от бившия Съветски съюз и САЩ, които с излишък  компенсират по-слабите реколти  в Канада и Индия”.

Societe Generale

"Цените на пшеницата в Чикаго продължават да бъдат депресирани от „комфортното” глобално предлагане и силния долар, ограничаващи търсенето на американска пшеница." Нашата прогноза в момента е за стабилизиране на цените  малко под $ 5 за бушел в дългосрочен план.

Citigroup

Житният баланс на САЩ остава обилен и през 2015/16 г. с преходен запас от 870 млн. бушела, които покриват 42 на сто от очакваното равнище на потребление. Това е много висок показател, тъй като за „напрегнат” баланс може да се говори, когато този показател пада под 30 на сто. "При това положение е малко вероятно цените на пшеницата да избият над планката от $ 5.50-6.00 за бушел ($202,10-$220,45/т), като в същото време пазара ще получава подкрепа при стойности около  $ 4.65-70 за бушел. "Износът на САЩ продължава да изостава заради скъпия долар. Динамиката на  продажбите ще бъде критично важен показател за  наблюдение  напред”.