Пандемията доведе до рекордни нива на спестяване на домакинствата в Европейския съюз. Коефициентът отбелязва най-високия си годишен ръст през първото тримесечие, откакто се води статистика за този показател. Това показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

Ръстът за първото тримесечие 3,5% на годишна база. Сред причините е намалението на разходите за крайно потребление на домакинствата (-1,7%) в контраст с последните му увеличения над 2% и 1,9% за еврозоната.

Най-голям ръст на спестяванията е отчетен в Словения - 7%, следвана от Полша -6,8 на сто и Испания с 6,7%, според данните на статистиката за периода. Малък ръст има в Швеция - 1%, Чехия - 2% и Германия 2%.

България е сред страните, за които все още няма данни.

Увеличението на брутния разполагаем доход на домакинствата с малко над 2 на сто също допринася за увеличаването на спестяванията. Намалението на разходите за индивидуално потребление на домакинствата в 10 държави членки допринася допълнително за повишаването на техните спестявания, пише Eurostat.

Най-голямо намаление на разходите на домакинствата има Италия (-6,4%), Словения (-5,3%) и Испания (-5,2%). В шест държави членки на ЕС разходите за индивидуално потребление на домакинствата се увеличават на годишна база, като най-големият ръст е в Полша (5,1%) и Чехия (4%).

Според европейската статистическа служба заплатите имат по-малко значение за брутния разполагаем доход за отчетния период (0,8%) в сравнение със социалните помощи например (1,7%).В последните години приносът на социалните трансфери за брутния разполагаем доход на домакинствата винаги е бил под 1%.

Най-голямо увеличение на брутния разполагаем доход на домакинствата е регистрирано в Полша (12,3%). Останалите страни имат годишен темп на растеж между 6,8% (Чехия) и 1,1% (Австрия).

Единствено в Италия е отчетено намаление на брутния разполагаем доход.