Висшето училище по застраховане и финанси ще открие новата учебна 2019/2020 година с три нови магистърски програми, ориентирани към изграждане на специалисти за професиите на бъдещето - посока, която ВУЗФ следва от години.

От есента стартират магистратурите "Фасилити мениджмънт и управление на недвижимата собственост", "Е-търговия и екосистема на логистичните и доставни процеси" и "Бизнес и мениджмънт трансформация в четвъртата индустриална революция".

Паралелно с изучаване на конкретните сфери, всяка от трите магистратури ще се фокусира и върху изграждане на специални "меки" умения, които редица световни организации са определили като критично важни за успеха и реализацията ни в следващите 10 години.

Академичната подготовка в програмата "Фасилити мениджмънт и управление на недвижимата собственост" се базира на най-модерните съвременни модели и теории и включва солидно практическо обучение в реална среда. В магистратурата ще се наблегне върху изучаването на процесите по управление на имоти и имотни портфейли, съоръжения, хора и процеси, които са в основата на работата на фасилити и пропърти мениджъра. Студентите ще имат възможност да се учат и да натрупат ценен опит от преподаватели, които са изявени професионалисти от бранша, както и да посещават различни сгради в рамките на обучението.

"Е-търговия и екосистема на логистичните и доставни процеси" е първата по рода си магистърска програма в България и една от първите в региона . Тя ще подготвя кадри за перспективната област на електронната търговия - един изключително динамичен дигитален сегмент, който тепърва ще генерира работни места и нови възможности за бизнес. В нея ще се изучават както фундаментите на електронната търговия - бизнес моделите, каналите за продажба и задължителните елементи при продажби онлaйн, така и стъпките при създаването и управлението на онлайн магазин.

Третата нова магистратура - "Бизнес и мениджмънт трансформация в четвъртата индустриална революция", включва богата палитра от дисциплини, които да изградят у студентите ценни умения при управлението на човешки ресурси, на конфликтни ситуации, водене на преговори, стратегическо развитие, бизнес планиране и много други. В обучението са заложени симулации и игрови методи, при които учащите ще бъдат поставяни пред разрешаването реални бизнес казуси. Това е и един от най-иновативните и ефективни преподавателски методи в световен мащаб.

Приемът за програмите вече е открит и ще продължи до 15 октомври.