Анна Прешелкова е новият член на Съвета на директорите и новият изпълнителен директор на "Овергаз Мрежи" АД, считано от вписването в Търговския регистър на 30 януари 2024 година. Тя поема оперативното управление на най-голямото газоразпределително дружество в страната с над 90 000 битови и над 3 600 стопански абонати.

Анна Прешелкова е доказан експерт в областта на корпоративните финанси със 17 години опит в Групата Овергаз. От 2007 г. до 2010 г. е заемала длъжността старши експерт "Проектно финансиране" в "Овергаз Инк." АД, до 2014 г. е ръководила дейността по разработване на нови проекти в Групата Овергаз. Последните 9 години е заемала отговорната позиция заместник изпълнителен директор "Корпоративни финанси" в "Овергаз Мрежи" АД.

Анна Прешелкова има магистърска степен по финанси от Университета за национално и световно стопанство в София, а в момента подготвя защита на докторската си дисертация в Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" на тема "Ефективност на инвестициите в газоразпределителни мрежи". В своя богат на предизвикателства професионален път е натрупала експертен опит в различни сфери: финансово планиране и бюджетиране, капиталово преструктуриране, дългово финансиране, търговия и пренос на природен газ, регулация в сектор "Енергетика" и др. Тя е и асоцииран член на Българската асоциация "Природен газ".