На 1 септември 2021 г. Габор Олайош пое управлението на Содексо България от нейния досегашен изпълнителен директор, Виктор Косконел, след изтичане на мандата му в България.

"Поемам Содексо България в момент, в който компанията се развива изключително добре. Последните години са най-успешните в нейната почти 20-годишна история тук. Искам да благодаря за това на Виктор Косконел и целия наш екип. Моята стратегия е Содексо България да затвърди, продължи и надгради тази тенденция", заяви г-н Олайош.

Габор Олайош работи в Групата Содексо 20 години. Преди да оглави екипа й в България, той заема различни позиции в Продажби като търговски директор на Содексо Румъния и Содексо Унгария. Завършил е BGE - Университет за приложни науки в Будапеща.

"Благодаря на всички наши партньори и конкуренти, които допринесоха за бизнес успехите на Содексо България. Оставям една по-силна компания и един високо мотивиран екип, който твърдо стои зад нея". каза Виктор Косконел при своето изпращане.