Владимир Седларски е новият изпълнителен директор, който поема управлението на "Язаки България" ЕООД. Той има над 15 години опит в компанията и над 10 години от тях е част от мениджърския и управленски екип. В продължение на 4 години изпълнява длъжността "Директор Завод" в Ямбол и Сливен. Това съобщиха от компанията.

Снимка 564749

Източник: "Язаки България" ЕООД

Владимир Седларски

"Язаки България" има три завода в Ямбол, Сливен и Димитровград и един от най-големите работодатели в България, като през 2016 г. служителите на фирмата са около 5 500 души.

Бизнесът на фирмата в България започва през 2006 г. "Язаки България" се занимава с производство на автомобилни кабелни инсталации, като основните клиенти са автомобилните производители Рено, Форд и Даймлер.

Още през 1929 г. Садами Язаки започва да продава електрически проводници за автомобили. След важни промени в правителствените разпоредби, през 1935 г. на японските компании е разрешено да започнат вътрешно автомобилно производство, което води до положителното бизнес развитие на "Язаки". През 1939 г. компанията разширява дейността си и през 1941 г. "Yazaki Electric Wire Industrial Co. Ltd."е създадена с около 70 служители. В момента корпорацията оперира в 46 държави и 596 локации и е работодател на повече от 306 118 служители.

От компанията казват, че корпоративната им цел се основава на това да се постигне бизнес успех, зачитайки опазването на околната среда и социално-икономическата отговорност. "Във всичките си операции "Язаки" се ръководи от оценката на културните различия, отворената комуникация и взаимното уважение. Като глобална компания със своя корпоративна култура, "Язаки" се стреми да изпълнява по най-добрия начин различни ключови роли: надежден и качествен доставчик, отговорен работодател, уважаван корпоративен гражданин и технологичен инвеститор", заявяват от "Язаки България".