Софийският университет "Свети Климент Охридски" се издигна с впечатляващите 80 места в световната класация за най-добрите вузове в света. Най-големият университет в България е класиран на 661-670 място в престижната класация на QS World University Rankings за 2025-а година.

Алма матер е единственият български университет, който намира място в тази класация, като е в първите 12% от участвалите в класацията университети. Висшето училище се нарежда и сред първите 50% от класираните 1 503 най-добри университети в света. В класацията тази година са кандидатствали и оценени 5 663 университета, два пъти повече в сравнение с 2023 година. От тях до класиране са допуснати 1 503.

Молдовски ВУЗ ще стане филиал на русенския университет „Ангел Кънчев“

Молдовски ВУЗ ще стане филиал на русенския университет „Ангел Кънчев“

Висшето учебно заведение ще подготвя висококвалифицирани местни специалисти

Университетите се оценяват на базата на девет критерия: академична репутация, брой цитирания на факултет, репутация сред работодателите, професионална реализация на завършилите, съотношение на студенти и преподавателски състав, брой чуждестранни студенти, брой чуждестранни преподаватели, участие на институцията в международни изследователски мрежи, устойчивост.

Снимка 250432

Източник: iStock

Най-висок е успехът на Софийския университет в показателите професионална реализация на завършилите и участие на институцията в международни изследователски мрежи.

За тринайста поредна година американският частен Massachusetts Institute of Technology заема първата позиция в класацията. Останвалите в топ 5 са от Великобритания. Тази година Imperial College London се покачва от шесто на второ място, University of Oxford заема трето място, а на втора позиция застава Harvard University. Пети е The University of Cambridge.

Стопанският факултет на СУ и Сдружението на завършилите получиха най-голямото еднократно дарение в историята си от 1 милион лева

Стопанският факултет на СУ и Сдружението на завършилите получиха най-голямото еднократно дарение в историята си от 1 милион лева

През следващите 10 учебни години да бъдат отпускани стипендии за месечна издръжка на студенти и ученици