В последния ден от провеждането на ежегодния международен политически и бизнес форум в Давос, Швейцария, стана ясно, че Молдова и България подготвят документи, които ще направят възможно Тараклийският държавен университет "Григорий Цамблак" да бъде преобразуван във филиал на Русенския университет "Ангел Кънчев".

Темата беше обсъдена в Давос от премиерите на България и Молдова Николай Денков и Дорин Речан, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Според плановете, учебното заведение в Тараклия ще приема студенти още от началото на следващата академична година.

Премиерите на България и Молдова Николай Денков и Дорин Речан

Източник: Министерски съвет

Премиерите на България и Молдова Николай Денков и Дорин Речан

"Това е не само голяма крачка за образованието в региона, но и послание за това какво е Европа - възможности, свързаност и надграждане във всяка сфера на обществения живот", посочи Николай Денков.

За почти всеки абитуриент има свободно място в университет

За почти всеки абитуриент има свободно място в университет

Броят на завършващите училище и броят на студенските бройки почти се изравниха

Висококвалифицирани местни специалисти

Развитието на университета е от ключово значение за Тараклийския регион, където има голямо българско малцинство.

Висшето училище е важно за подготовката на висококвалифицирани местни специалисти и за създаването на мост към българските образователни институции. Този университет усилва и връзката на българската общност в региона с нашата държава.

Според молдовския премиер Дорин Речан проектът за университета в Тараклия ще помогне на Молдова в противодействието на външни влияния в този район на страната.

Молдова вече усеща сериозно икономическите последици от войната

Малката съседка на Украйна сериозно страда от икономическите последици от войната

Конфликтът оказва натиск върху бившата съветска страна, точно когато правеше опити да се бори с корупцията