Над 46 000 зрелостници се очаква да се явят на задължителните държавни зрелостни изпити през май. Общо 46 655 дванадесетокласници са подали заявление за полагане на матура по български език и литература (БЕЛ), която се провежда днес.

За втората матура по профилиращ предмет, която ще се проведе на 20 май, се очаква да се явят близо 24 400 ученици.

На този фон местата в университетите се увеличават за предстоящата учебна година. Според приет проект на МС за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти тази есен държавата ще субсидира обучението в 38 държавни висши училища (включително и военните) на 41 012 студенти, от които 35 281 след средно образование.

С близо 1/4 нараства броя на чуждестранните студенти у нас през последните 5 години

Чуждестранните студенти в България са вече почти колкото населението на Гоце Делчев

"Медицината" е най-предпочитаната специалност от чужденците

Освен това се утвърждава прием на студенти срещу заплащане, като за учебната 2022 - 2023 година са предвидени 16 026 студенти, от които след средно образование 8 733 броя.

Груби сметки показват, че местата за университетите, за които ще се борят зрелостниците, са малко над 44 000, като тук се включват държавните поръчки и платените приеми. Може да се каже, че почти за всеки зрелостник има осигурено място в университет у нас, като се има предвид, че някои от зрелостниците вероятно ще кандидатстват за обучение в чужбина.

По-голямо увеличение на местата за прием има в областта на математиката, където от 317 местата се увеличават на 370 броя.

До 200 000 лева стипендии за 30 наши студенти в топ университети, ако се върнат в България

До 200 000 лева стипендии за 30 наши студенти в топ университети, ако се върнат в България

Те ще трябва да преминат национален конкурс

Увеличава се приема на студенти в областта на енергетика, компютърна техника, общо инженерство, машинно инженерство и т.н.

За сравнение миналата учебна 2021/2022 г. година в 38-те ДВУ е имало 34 600 свободни места за прием след средно образование. Отделно от тях са платените 15 422 бройки, в които студентите покриват изцяло разходите за обучението си.