Студентите - български граждани, са 195 хил., или 91,7% от всички студенти в университети и специализирани висши училища, и в сравнение с предходната година, техният брой остава почти непроменен, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Чуждестранните студенти са 17,6 хил., което е с 5,6% повече спрямо миналата учебна година и с 24% повече спрямо учебната 2017/2018 година. Сега чуждестранните студенти са 8,3% от всички обучаващи се студенти. Ако ги сравним с населението на български град, най-близко е това на Гоце Делчев, където по официални данни живеят 18 269 души.

От общия брой чуждестранни студенти, най-голям е броят на чуждестранните студенти от Гърция - 24,1%, следват тези от Обединеното кралство - 15%, Германия - 9,5%, Украйна - 6,7%, и Република Северна Македония - 5,6%.

Студентите чужденци у нас избират да учат специалности предимно в областта на здравеопазването, като 61% от тях се обучават в тази област, а 47,6% от всички чуждестранни студенти изучават точно специалност "Медицина".

Колко от българските студенти предпочитат да работят у нас, а не в чужбина?

Колко от българските студенти предпочитат да работят у нас, а не в чужбина?

И кои са най-желаните работодатели за тях, показва проучване

През 2021 г. в университетите и специализираните висши училища у нас са се дипломирали 44,3 хил. души, от които придобилите образователно-квалификационна стерпен (ОКС) "бакалавър" са 23,3 хил., а ОКС "магистър" - 21 хиляди.

Броят на дипломираните е най-висок в областите на образование "Бизнес и администрация" (23,6%), "Образование" (14,4%), "Науки за обществото и човешкото поведение" (9,9%), "Технически науки и технически професии" (9,2%) и "Здравеопазване" (8,8%).

През учебната 2021/2022 година, преподавателите в университетите и специализираните висши училища в страната са общо 20 хил. души, от които жените са 51,7%.

Преподавателите на основна работа са 12,5 хил., или 62,5%. За придобиване на образователна и научна степен "доктор" към 31 декември 2021 г., у нас се обучават общо 6542 докторанти, като от тях 52% са жени. В редовна форма на обучение са зачислени 3709 души, или 56,7% от докторантите. Най-голям дял от докторантите се обучават в област София (столица) - 54,5%, следвана от областите Варна (10,5%), Пловдив (9,6%) и Велико Търново (8%).