Държавата ще отпусне 30 стипендии по 200 000 лева на студенти, които завършат топ университети и после се върнат да работят в България. Това е заложено в Проект на Национална програма "Фонд "Стефан Стамболов", публикуван от Министерството на образованието и науката (МОН).

Кандидатите ще трябва да преминат конкурс за отпускане на стипендии за обучение в степен "Магистър" в някоя от топ 24-те водещи институции за висше образование в световен мащаб.

PwC дава стипендии по 6000 лева на студенти и докторанти, изучаващи педагогически специалности

PwC дава стипендии по 6000 лева на студенти и докторанти, изучаващи педагогически специалности

Как можете да я спечелите?

За целта те задължително трябва да са придобили в последните 5 години образователно-квалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър". Необходимо е също така успехът от дипломата им да е минимум много добър 5,00 или еквивалента му за дипломи за придобито висше образование в чужбина. А познанията по езика, на който ще се следва, да отговарят поне на ниво В2. Предимство ще имат кандидатите със завършено предходно висше образование в степен "Бакалавър" в България, а също тези с професионален опит в избраната сфера на обучение.

Студентски конкурс дава 25 стипендии по 6000 лева и стаж в престижна компания

Студентски конкурс дава 25 стипендии по 6000 лева и стаж в престижна компания

Кампанията "Твоите 25 причини да избереш България" награждава най-добрите есете по темата

Програмата е насочена към българските граждани.

При предоставянето на стипендиите с избраните кандидати ще се сключват договори, съдържащи задължителна клауза, според която те ще поемат задължението да се върнат в България след завършване на образованието си и да бъдат в трудово или гражданско правоотношение за период от 3 години. Предвижда се отпускането на гратисен период от максимум 6 месеца след завършване на магистратура преди завръщането в България.

Общият бюджет на програмата за срока на изпълнение (36 месеца) е 6 149 700 лв., като финансирането ще стартира през 2022 г. и ще продължи до края на 2024 г. - съответно по 2 049 900 лева на година.