Заради масовите протести и напрегнатата ситуация в Хонконг има множество кандидати за български "златен паспорт" /гражданство срещу инвестиции. С новите промени в Закона за българското гражданство страната ни става много атрактивна за лицата от Хонконг, където има много богаташи, недоволни от бизнес климата и спазването на правата и свободите. Това заяви адвокат Христо Василев в пред Bloombergtv.bg.

Най-много желаещи за т.нар. български "златен паспорт" /гражданство срещу инвестиции има от Азия, Русия и САЩ.

По думите му България има потенциал да привлича сериозни инвеститори в страната и промените в Закона за българското гражданство ще помогнат това да се случи, насърчавайки преките инвестиции и подобрявайки икономическия климат.

"Ние развиваме и усъвършенстваме нашата програма за т.нар. златни паспорти и предоставяме на инвеститорите още по-добри условия за получаването на българско и респективно европейско гражданство", казва. Василев.

Според него с направените промени българската програма става най-добрата в Европа за получаване на гражданство.Програмата създава благоприятни условия за разкриване на нови работни места и за купуване на акции на български дружества, които се търгуват на регулирани пазари.

"Всичко това насърчава международните инвестиции в страната и създава един добър икономически климат. След направените изменения, чуждестранните инвеститори ще имат още по-голямо доверие в нашата страна."

Според Василев програмите за придобиване на гражданство с инвестиции са на изчезване."Докато в България съществува възможността за златен паспорт, аз смятам, че това изцяло защитава нейните икономически интереси."

След направените промени отпада възможността за придобиване на българско гражданство чрез закупуване на държавни ценни книжа, т.нар евробондове. "Причината е, че законодателят счита, че това е една куха инвестиция - не разкрива нови места, не допринася за икономическия растеж."

"Важен е контролът на инвестициите. Законодателят казва, че инвестицията, след получаване на постоянни правила, трябва да се поддържа 5 години. Считам, че това е добра мярка, защото ще отсее сериозните инвеститори", допълва той.