Пазарът на онлайн плащането расте бавно, но се променя бързо. Сега е времето, когато има много хора, които плащат сметките си дигитално, чрез системите на своите банки или чрез различни приложения.

Благодарение на високата информираност на хората за дигиталните плащания, младото поколение, използващо основно този метод и разнообразието от приложения, до 2022 година, три четвърти от сметките ще се плащат онлайн. Това става ясно от доклад на Business Insider.

Банките биха били в доста печеливша позиция, стига те да се възползват от промяната. Почти всички банки имат системи за дигитално банкиране. Те работят съвместно с компаниите, които създават база данни на потребителите, за да защитят данните и средствата им.

Системите на банките за плащания обаче са в сянката на дигиталните приложения, предлагани от трети страни. Това няма да се промени, докато банките не популяризират специалните си звена за тази цел  сред младите хора. Защото, именно те са следващите потребители, които ще плащат сметките си онлайн.

От първостепенно значение за банките е да се опитат да увеличат дела на хора, които плащат онлайн. Това е въпрос на стратегия и специалисти, които да ръководят процеса по постъпването на толкова средства в банките.

Ако банките не успеят, ще загубят всичко, което са инвестирали за технологичната промяна. Но ако успеят, онлайн плащането на сметки ще им донесе много нови клиенти.

Това, което става ясно още от доклада е, че в САЩ пазарът за плащане на сметки е на стойност $3,9 трилиона и расте бавно. Обемът на дигиталните плащания се увеличава с бързи темпове. Половината от сметките се плащат онлайн, като се очаква до 2022 г. този дял да достигне 75 процента.

За потребителите най-лесно е да плащат директно на техните продавачи еднократно или разсрочено.

Емитентите трябва да си възвърнат част от клиентите, защото плащането е обвързващ процес и така си гарантират дългосрочна печалба.

Банките трябва да направят системите си по-сигурни и лесни за ползване. Добре е да имат опция, с която потребителя може да плаща директно на търговеца. Иначе е логично да предпочете приложението на други платфолми за тази цел.