Въпреки тежкият негативен ефект на глобалната финансова криза върху САЩ, страната все още остава най-голямата икономика в света, въпреки че Китай сериозно застрашава позицията й.

Що се отнася до заплащането обаче Щатите се оказват доста по-назад от други 9 от водещите икономики в света, показват данните за заплатите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), включващо изчисленията за развитите държави, публикувани през 2015 година.

Минималното трудово възнаграждение там възлиза на 7,25 долара на час за разлика от Австралия, където надницата за час работа е двойна - 14,98 долара.

Малко по-ниска е минималната заплата в една малка европейска държава - Люксембург - 14,75 долара. Над 10 долара остават и тези във Великобритания, Холандия, Ирландия, Нова Зеландия, Белгия и Франция.

Ето и какво е минималното възнаграждение на час за 2015 година:

По отношение на средното годишно възнаграждение в дъното е Канада с такова от 56 518 долара, а пред нея се нареждат съответно Белгия и САЩ с 56 729 долара и 57 139 долара.

Над 60 000 долара е заплащането в Холандия, Ирландия, Австралия, Дания, Люксембург и Норвегия. Най-високо е то в Швейцария - 95 002 долара или с 1,6 пъти повече от това в Канада.

Ето и как са подредени държавите според размера на средното трудово възнаграждение за 2015 година: