Вече няколко пъти писах защо в настоящата среда на несигурност и рекордно ниски лихви по депозитите у нас и по света, инвеститорите е добре да обмислят да насочат част от своя портфейл към компании изплащащи висок дивидент.

Само ще припомня, че според изследване на Ѕtаndаrd & Рооr'ѕ изплащащите дивидент компании са генерирали за инвеститорите доход 22 пъти по-висок от този, генериран от компаниите неплащащи дивидент - за периода между 1972 и 2014-та година.

Дали обаче нещата стоят така и у нас?

Сега ще погледна към имената на компаниите изплащащи най-високия дивидент на пода на БФБ, на база на последно гласуваните парични плащания към акционерите и тяхното представяне.

За целта ще взема акциите на 5-те компании, не само платили най-висок дивидент, но и плащащи стабилен и често дори повишаващ се дивидент през последните пет години.

Coфия Koмepc-Зaлoжни ĸъщи

Дивидентна доходност, на база последно платен дивидент - 6.3%

Това е дружеството с най-висока дивидентна доходност, сред компаниите плащащи регулярен дивидент през последните пет години. Един доста щедър дивидент в среда на рекордно ниски лихви по депозитите от под 1% и инфлация от близо 3.5%.

Добрата новина за инвеститорите е, че през тази година дивидентът на компанията бе повишен с 16.7%. Историята сочи, че през последните пет години, компанията е плащала стабилни парични потоци към акционерите, макар и значително да бе намален дивидента през 2016-та година.

Другата добра новина е, че бъдещият дивидент не изглежда особено застрашен, на база на последната печалба на акция от 1.67 лева и дивидент едва около 20% от тази печалба.

За последната една година акциите на дружеството са поскъпнали с 48.8%, 47% от които са били реализирани от началото на тази година.

През 2017-та и 2018-та година инвеститорите са реализирали минимални загуби съответно от 5.2% и 4.1%, което е било смесени резултат спрямо ръста на BGBX 40 (чиито компонент е компанията) от 15% през 2017-та и понижението му с 12.1% през 2018-та година.

Ако се обърнем към по-дълъг период обаче - от примерно пет години, то нещата изглеждат доста по-различно. На фона на нулевата промяна в индекса BGBX 40 за този период, акциите на София Комерс- Заложни къщи са поевтинели с 25%. Ако се вземе предвид изплатения дивидент за този период обаче, то акциите на компанията също са отбелязали нулев ръст.

И ако това не ви се струва забележителен резултат, трябва да имате няколко неща предвид. Първо - акциите на компанията с отчитане на платения дивидент от 2007-ма година насам, се търгуват над най-високите им нива от времето на пика на индекса SOFIX, когато той бе близо четири пъти по-скъп (сравнението със SOFIX е защото BGBX все още не съществува през 2007-ма година). Много малко компании могат да се похвалят с подобно постижение.

Гpaдyc

Дивидентна доходност на база последно платен дивидент - 5.5%

Това е компанията от ЅОFІХ с най-висока дивидентна доходност. Въз основа на последната цена тя е над 5%, което си е повече от отлично. Единственият проблем пред инвеститорите е, че младата за БФБ компания, не се отличава с исторически данни по отношение на плащания дивидент през годините, както и по отношение на цената.

Въз основа на изявените амбиции на мениджърите и факта, че компанията е сред най-широко присъстващите в портфейлите на пенсионните фондове, може да се приеме, с известна доза сигурност, че компанията ще продължи с дивидентните си плащания. А дали те ще се повишават, ще зависи от темповете на ръст на финансовите резултати.

За последната една година акциите на компанията са загубили близо 4.5% от стойността си. Това обаче, е далеч по-добре от загубата на SOFIX за същия период - понижение от 8.5%.

Хидравлични елементи и системи

Друго дружество с непрестанно растящ дивидент е Хидравлични елементи и системи, чиито дивидент за изминалата година е с 62.5% по-висок от същия отпреди пет години.

За последните 10 години, акциите на дружеството са поскъпнали с близо 900% (с отчитане на дивидента), което прави позицията една от най-печелившите такива на пода на БФБ.

На база на последната цена, при която се търгуват акциите на дружеството, дивидентната доходност, въз основа на последния платен дивидент, е при ниво от 5.18%.

През 2017-та година акциите на ХЕС поскъпнаха с 21.7%, докато през следващата година загубиха 7.6% от стойността си. От началото на годината книжата на ямболското дружество са поевтинели с 0.8%, или далеч по-добре от представянето на основните борсови индекси на БФБ.

Софарма Трейдинг

На следващо място по дивидентна доходност се нареждат акциите на Софарма Трейдинг. Дивидента на дружеството през последните четири години е без промяна, а въз основа на размера му и текущата цена на акциите на компанията, текущата дивидентна доходност е при ниво от 4.2%.

От началото на годината акциите на дружеството са загубили 3.6%, а за последната една година - 6.9%. През 2017-та и 2018-та година, книжата на компанията са донесли на инвеститорите съответно доходност от 21.4% и загуба от 8.5%.

Интересен е фактът, че ако не броим запазването на дивидента през последните четири години, дружеството никога не го е намалял в историята си. С отчитане на платения дивидент, акциите на компанията са при по-високи нива от началото на 2008-ма година.

Kopaдo-Бългapия

Една от няколкото компании на БФБ, която е повишавала дивидента си през четири от последните пет години. За изминалата година повишението бе в размер на 11.5%.

На база на последно платения дивидент, доходността е в размер на около 4%, което е повече от отлично. В допълнение, като бонус инвеститорите получиха дивидента си на два пъти през последната една година.

За последната една година акциите на Корадо са поевтинели със 7%, което е под загубата на индекса SOFIX за този период.

Интересен е фактът, че акциите на компанията са донесли печалба за инвеститорите през всяка от последните три години. Те добавят съответно 29.7% през 2017-та и 4.4% през 2018-та година, след ръста си от 46.7% през 2016-та.

Тази година, донякъде е изключение от положителната тенденция, като от началото на януари, до момента акциите са загубили 7.7% от стойността си.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на акции на БФБ.