2020 година нанесе тежък удар върху икономиката в резултат на блокираната активност заради пандемията. Независимо че очакванията за представянето ѝ към края на годината вече не изглеждат толкова страшни, колкото през лятото, то опасенията, че възстановяването ще е по-бавно и трудно растат.

И въпреки че банковият сектор е в много по-добра позиция, отколкото по време на предишната криза, а източникът на настоящата рецесия не идва от финансовия сектор, той също вече усеща натиска на корона кризата.

Засега вдигане на лихвите не може да се очаква, но пък темата за повишаването на банковите такси е на дневен ред, при това не от сега. За това как изглеждат те днес може да се види в официалните данни на Българската народна банка (БНБ) за средния размер на таксите на банковите услуги, както и за тези на отделните финансови институции у нас.

Според тях към днешна дата средният размер на таксата за откриване на разплащателна сметка в офис на банка е 1,94 лева. Към началото на годината тя беше на същото ниво, но към лятото на 2019 година беше 1,84 лева.

В кои банки е най-изгодно да отвориш разплащателна сметка?

В кои банки е най-изгодно да отвориш разплащателна сметка?

И в кои поддръжката й излиза по-евтино

Данните на БНБ показват, че поддържането на разплащателната сметка в офис на банката струва средно 2,39 лева месечно и 2,23 лева на месец при издадена дебитна карта. В същото време обаче може да се каже, че през последните две години именно при тази такса се забелязва значително увеличение, а при тези за откриване и закриване на сметка такива големи разлики няма. Таксата за поддържане на сметка е важна и заради друго - ако останалите две се плащат еднократно, то тя се начислява всеки месец.

Към ноември 2018 година има банки, които предлагат поддръжка на сметка в лева под 1,50 лева на месец. Към октомври 2020 година най-ниската такса е 2,20 лева месечно, като една банка предлага тази услуга без такса - "Ти Би Ай Банк". "Интернешънъл Асет Банк" предлага същата услуга без такса, но само при наличието на издадена карта.

Нов ръст на банковите такси

Нов ръст на банковите такси

Към края на 2019

2,20 лева струва поддържането на сметка в лева и в евро в "Алианц Банк България", а 2,30 лева е таксата за такава в лева в "Банка ДСК" при условие, че клиентът има дебитна карта към сметката. Без карта таксата е 4 лева на месец в същата банка.

На ниво от 2,50 лева е месечната такса в "Българо-американска кредитна банка", "Общинска банка" и "Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ" с или без карта. Без издадена карта същата е таксата в "Тексим Банк" (с карта - 1,80 лева) и "Токуда Банк" (с карта - 2 лева).

Отново 2,50 лева е обслужването на сметка в лева на месец за клиенти с дебитна карта към нея в ОББ, "Първа инвестиционна банка", "Райфайзенбанк България", "УниКредит Булбанк", "Централна кооперативна банка" и "Юробанк България".

Без наличието на дебитна карта обслужването в същите банки варира - съответно 2,90 лева за "Първа инвестиционна банка", 3 лева за ОББ, 3,50 лева за "Райфайзенбанк България" и "Централна кооперативна банка", и 4 лева за "УниКредит Булбанк" и "Юробанк България".

"ПроКредит Банк" не предлага услуга поддръжка на разплащателна сметка без наличието на издадена карта. С карта таксата е 10 лева месечно. В нея са включени и допълнителни услуги срещу тази цена.

Промени в таксите за поддържане на разплащателна сметка в национална валута между ноември 2018 и октомври 2020 година.

Доставчик на платежни услуги (ДПУ) Поддържане на разплащателна сметка
в национална валута 2020-а в национална валута 2018 -а
месечна такса месечна такса
ДПУ без издадена дебитна карта с издадена дебитна карта без издадена дебитна карта с издадена дебитна карта
Алианц Банк България АД 2,20 лв. 2,20 лв. 2 лв. 2 лв.
Банка ДСК EАД 4 лв. 2,30 лв. 3,00 лв. 2,00 лв.
Българо - американска кредитна банка АД 2,50 лв. 2,50 лв. 2,50 лв. 2,50 лв.
Инвестбанк АД 2,99 лв. 2,49 лв. 2,50 лв. 1,99 лв.
Интернешънъл Асет Банк АД 2,50 лв. без такса 2 лв. без такса
Обединена българска банка АД 3 лв. 2,50 лв. 2,50 лв. 2,50 лв.
Общинска банка АД 2,50 лв. 2,50 лв. 1,30 лв. 1,30 лв.
ПроКредит Банк (България) EАД не се предлага 10 лв. не се предлага 10 лв.
Първа инвестиционна банка АД 2,90 лв. 2,50 лв. 2,50 лв. 2,00 лв.
Райфайзенбанк (България) ЕАД 3,50 лв. 2,50 лв. 2,90 лв. 2,00 лв.
Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ - Клон София 2,50 лв. 2,50 лв. 1,96 лв. 1,96 лв.
Тексим Банк АД 2,50 лв. 1,80 лв. 1,20 лв. 1,20 лв.
Ти Би Ай Банк EАД без такса без такса без такса без такса
Токуда Банк АД 2,50 лв. 2 лв. 2 лв. 2 лв.
Търговска Банка Д АД 2,80 лв. 2,40 лв. 2 лв. 2 лв.
УниКредит Булбанк АД 4 лв. 2,50 лв. 2,50 лв. 2,00 лв.
Централна кооперативна банка АД 3,50 лв. 2,50 лв. 2,30 лв. 2,00 лв.
Юробанк България АД 4 лв. 2,50 лв. 2,50 лв. 2,50 лв.

Промени в таксите за поддържане на разплащателна сметка в евро между ноември 2018 и октомври 2020 година.

Доставчик на платежни услуги (ДПУ) в евро 2020-а в евро 2018-а
месечна такса месечна такса
ДПУ без издадена дебитна карта с издадена дебитна карта без издадена дебитна карта с издадена дебитна карта
Алианц Банк България АД 2,20 лв. 2,20 лв. 2,00 лв. 2,00 лв.
Банка ДСК EАД 2.10 евро 1.20 евро 1,6 евро 1 евро
Българо - американска кредитна банка АД 1.30 евро 1.30 евро 1,30 евро 1,30 евро
Инвестбанк АД 2,99 лв. 2,49 лв. 2,50 лв. 1,99 лв.
Интернешънъл Асет Банк АД 2,50 лв. не се предлага 2,00 лв. не се предлага
Обединена българска банка АД 3 лв. 2,50 лв. 2,50 лв. 2,50 лв.
Общинска банка АД 1,25 евро не се предлага 1 евро не се предлага
ПроКредит Банк (България) EАД не се предлага 10 лв. не се предлага 10 лв.
Първа инвестиционна банка АД 2,90 лв. 2,50 лв. 2,50 лв. 2,00 лв.
Райфайзенбанк (България) ЕАД 2.50 евро 1.20 евро 1,90 евро 1,20 евро
Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ - Клон София 1.28 евро 1.28 евро 1 евро 1 евро
Тексим Банк АД 1.25 евро 0.90 евро 0,60 евро 0,60 евро
Ти Би Ай Банк EАД без такса без такса без такса без такса
Токуда Банк АД 1.80 евро не се предлага 2 лв. не се предлага
Търговска Банка Д АД 2.80 лв. без такса 2 лв. не се предлага
УниКредит Булбанк АД 3 евро 2,50 лв. 2,50 евро 2,00 лв.
Централна кооперативна банка АД 2 евро 1.50 евро 1,50 евро 1 евро
Юробанк България АД 2.10 евро 1.30 евро 1,30 евро 1,30 евро