Банковите такси открай време са като кост в гърлото за гражданите. Оплакванията, че те са много високи, са перманентни и до голяма степен основателни. Това се вижда от последните данни за средния размер на таксите начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки, които БНБ публикува.

Данните са за декември 2019-а и се обявяват във връзка с ангажимента на централната банка за определяне на приемливи такси по платежни сметки за основни операции. Става дума за изискване на европейското законодателство, според което всеки гражданин пребиваващ законно в държава от ЕС има право да получи първата си банкова сметка и обслужване на плащанията през нея по такси, които не са по-високи от средните за страната, в която пребивава.

Статистиката, която БНБ обявява във връзка с това изискване, дава обща представа за средностатистическото движение на банковите такси за граждани в целия сектор. От данните за декември 2019-а се вижда, че за четири месеца таксите за обслужване на гише са нараснали. Например за откриване разплащателна сметка средната такса през август 2019-а е била 1.84 лева, а през декември 2019-а вече 1.94 лева, което означава ръст от около 5 процента. Когато откриването на такава сметка е свързано с предоставянето на дебитна карта към нея, ръстът на средната такса е 29.6% като тя е достигнала 1.62 лева.

От края на август 2019-а до края на декември 2019-а ръстът на средния размер на таксите за обслужване на сметките за основни операции е 11.68 процента. Има намаление - от 3.15 лева на 3 лева на средната такса за закриване на сметка, ако тя е поддържана не повече от половин година. За сметка на това обаче има намаление от 3 889 лев на 3 652 лева на сумите, които собствениците на платежни сметки за основни операции могат да внасят в офис на банка без такса.

За някои услуги се наблюдават наистина драматични увеличения. Така например средните такси за теглене на пари до 1000 лева на гише за четири месеца са нараснали с 65% - от 1.37 лева, до 2.26 лева. За плащане с директен дебит към сметка в същата банка средната такса се е увеличила с 65%, а когато този превод е към сметка в друга банка увеличението за четири месеца е с над 56.2% -  от 2.17 лева на 3.39 лева. За тези които не знаят превод чрез директен дебит се извършва при условие, че платецът предварително е дал съгласието си преводът да се извърши от неговата сметка по нареждане на получателя.

Целенасочената ценова политика, която банките водят в полза на онлайн услугите ясно се вижда от движението на таксите за кредитни преводи. Това са трансферите, които се извършват по нареждане на клиента, при което банката задължава неговата сметка и прехвърля наредена сума по сметката на получателя. По данни на БНБ за периода август 2019-а - декември 2019-а, средната такса се е увеличила с близо 41% - от 1.05 лева до 1.48 лева, когато такъв превод се извършва на хартиен носител по сметка в същата банка. При плащане е на хартиен носител през системата БИСЕРА в друга банка средната такса е скочила с 36.55% - от 2.38 лева на 3.25 лева. За същите тези операции извършвани обаче онлайн средните такси за четири месеца съответно са намалели с 21.8% -  до 43 стотинки и с 13.7% - до 1.01 лева.

При плащанията на гражданите към бюджета ситуацията е още по-неприятна. Там намаление - с 16.4% има единствено за онлайн трансферите по сметка друга банка. Когато става дума за преводи на хартиен носите по сметка на бюджета в същата банка по данни на БНБ средната такса е на нараснала с 44.4% - до 1.56 лева, когато се превеждат пари по сметка на бюджета в друга банка увеличението на средната такса за четири месеца е 30.65% - до 3.24 лева.