Националният осигурителен институт (НОИ) считано от 1 април 2022 г., ще преизчисли служебно пенсиите на общо 340 880 пенсионери, придобили осигурителен стаж след пенсионирането си или след последното преизчисление на пенсиите, съобщиха от НОИ.

Преизчислението ще обхване всички работещите пенсионери, получаващи трудови пенсии - пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест.

Те трябва да имат придобит осигурителен стаж през предходната 2021 г. и да не са подавали заявление за преизчисляване на пенсията им с придобит след пенсионирането им осигурителен стаж и осигурителен доход, до датата на настоящото служебно преизчисляване.

Данните на НОИ сочат, че средният размер на увеличението на пенсиите през тази година е близо 10 лева.

Служебното преизчисляване на пенсиите стартира като извънредна мярка в разгара на коронавирусната пандемия през март 2020 година. Тогава тя обхвана лицата, които не са подавали заявления за преизчисляване на пенсиите с осигурителен стаж и/или осигурителен доход през 2019 г., както и през 2020 г., до въвеждането на извънредното положение на 13 март 2020 година.

В резултат на тази мярка, през 2020 г. служебно бяха преизчислени над 260 000 пенсии.

През миналата година извънредната мярка беше трансформирана в постоянно действаща. Тогава, считано от 1 април 2021 г., бяха преизчислени пенсиите на общо 294 065 работещи пенсионери.

Социалният министър: Актуализацията на пенсиите от юли няма да покрие размера на COVID добавката

Социалният министър: Актуализацията на пенсиите от юли няма да покрие размера на COVID добавката

Според Гьоков, било е грешка добавката да е за всички пенсионери