Служебното правителство предлага минималната пенсия за трудов стаж и възраст да се повиши на 523 лева от 1 юли тази година. Сега, при пълен трудов стаж и възраст, тя е 467 лева, т.е. предложението е за повишение от 12%. Максималният размер на пенсиите се запазва на 3400 лева.

Предлага се също, минималният осигурителен доход (минималната заплата) да се увеличи от 1 юли от сегашните 710 лв. на 780 лева, като предлаганото нарастване е с близо 10%.

Не се предвижда да нараства максималният осигурителен доход, който е 3400 лева.

Преизчисляват служебно пенсиите на 336 000 работещи пенсионери

Преизчисляват служебно пенсиите на 336 000 работещи пенсионери

Средният размер на увеличението при предходното преизчисление беше 13,20 лева

Посоченото е записано е проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО), който е част от Държавния бюджет. А Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) се събира днес, за да разгледа проекта на бюджет на ДОО за 2023-а година, разработен от служебното правителство.

Средствата за пенсии растат, а броят на получателите им намалява - колко е средната пенсия

Средствата за пенсии растат, а броят на получателите им намалява - колко е средната пенсия

Разчетите на НОИ