Националният осигурителен институт (НОИ) считано от 1 април 2023 г., ще преизчисли служебно пенсиите на общо 335 932 пенсионери, придобили осигурителен стаж след пенсионирането си или след последното преизчисление на пенсиите.

Преизчислението ще обхване всички работещи пенсионери, получаващи трудови пенсии - пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и такива за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест.

Пенсионерите трябва да имат придобит необходимия осигурителен стаж през предходната 2022 г. и да не са подавали заявление за преизчисляване на пенсията им, с придобит след пенсионирането им осигурителен стаж и осигурителен доход до датата на настоящото служебно преизчисляване.

Служебното преизчисляване на пенсиите стартира като извънредна мярка в разгара на коронавирусната пандемия през март 2020 г., припомнят от НОИ. Тогава преизчислението обхвана работещите лица, които не са подавали заявления за преизчисляване на пенсиите с осигурителен стаж и/или осигурителен доход през 2019 г., както и през 2020 г., до въвеждането на извънредното положение на 13 март 2020 г.

През 2021 г. извънредната мярка беше трансформирана в постоянно действаща, в резултат на което в началото на април същата година бяха преизчислени служебно пенсиите на 294 000 работещи пенсионери. През 2022 г. броят на хората с преизчислени пенсии достигна малко над 340 000. Средният размер на увеличението на пенсиите при предходното преизчисление беше 13,20 лева.

В кои от големите градове у нас има най-много "заможни" пенсионери

В кои от големите градове у нас има най-много "заможни" пенсионери

Средният размер на пенсиите при мъжете е по-висок от този при жените