Макс Баклаян завършва средното си образование в арменски интернати във Венеция и Никозия, където завършва с отличен успех със Summa Cum Laude през 2001 година. Висшето си образование започва в САЩ, но по семейни причини се връща в България, където завършва AUBG в Благоевград през 2008 година.

Неговата кариера започва по време на студентските бригади в САЩ, където Баклаян развива лидерските си умения и основава първия си бизнес. През 2009 година Макс Баклаян и негов приятел основават Tavex България.

От 2016 г. Макс Баклаян поема еднолично управлението на българското дружество като изпълнителен директор на Tavex, което в момента е най-успешната дъщерна компания на фирмата майка Tavid Group.

През 2019 г. Баклаян открива румънския дъщерен клон на Tavex, а през 2021 открива и сръбския дъщерен клон.

С Макс Баклаян разговаряме по темите: защо златото и среброго поскъпват, каква е връзката им със "зелената сделка" и как да постъпят начинаещите инвеститори.

През последните месеци наблюдаваме тенденция на покачване на цените на златото и среброто. Г-н Баклаян, според Вас, тази тeнденция ще продължи ли, като се има предвид, че само от началото на тази година до към средата на май, поскъпването на златото на международните борси е с около 14%, а на среброто - с около 18%.

След отчитане на обезценяващия ефект на инфлацията, цената на златото днес (измерена в долари) всъщност все още не е отбелязала нов рекорд. Настоящата цена от около 2345 долара за тройунция все още е далеч от абсолютния исторически рекорд, отбелязан в началото на 80-те години, когато цената на златото достига 2673 днешни щатски долари за тройунция.

Среброто, от друга страна, е единствената суровина, която не е надминала максималната си цена от 80-те години от 52,50 долара за тройунция. Същевременно в днешни реални, инфлационно деноминирани долари, 52,50 долара се равняват на 184,60 долара за тройунция!

Според мен, тенденцията ще се задържи и дори ускори в идните години, тъй като предпоставките и пред двата благородни метала са много по-положителни, отколкото е било през 80-те години, а ние дори не сме достигнали тогавашните нива на цените им.

Снимка 667045

Източник: iStock

Златото и среброто изглежда поскъпват с почти еднакви темпове - а причините за повишението на цените на двата метала различни ли са?

Въпреки че изглежда че цените на двата метала растат в тандем, предпоставките за поскъпването им са коренно различни и необвързани една с друга.

При златото основният двигател за поскъпването са централните банки, особено на държавите от БРИКС, които се опитват систематично да дедоларизират разплащанията. Давам пример - понастоящем Китай държи американски държавни ценни книжа (ДЦК) на стойност около 800 млрд. долара, обаче в сравнение с над 1,3 трилиона долара, които са държали преди 10 години. Само за периода януари 2022 г. - декември 2023 г., американските ДЦК, които Китай държи, са намалели с над 200 млрд. долара.

Причините за дедоларизацията са както геополитически - тоест и Китай, и Саудитска Арабия, и много други държави се притесняват да не ги застигнат американски санкции аналогични с тези на Русия - но и макроикономически.

Американския дълг е нараснал експоненциално през последните години и в момента темпото на натрупване на нов дълг е 1 трилион долара на всеки 100 дни. От друга страна, само лихвите им по настоящия дълг са 723 милиарда долара - която сума е близо до целия им военен бюджет - а и скоро се налага да рефинансират нови, драстично по-високи лихви. Като цяло това води след себе си инфлация и несигурност в долара - прекрасен "попътен вятър" за цените на златото.

При среброто основния двигател на поскъпването е "зелената сделка" в световен мащаб и разбира се, покачването при цената на златото. Среброто е "златото на бедния" и с покачващата се цена на златото, все повече инвеститори се насочват към среброто, като подценена алтернатива. В България търсенето на сребро през последната година се е увеличило в пъти, но това е по-скоро второстепенна причина.

"Зелената" трансформация и ангажиментите поети от правителствата на големите страни, минават изключително и основно през среброто, може да се каже, че то е магистралата на "зелената сделка". Или по-конкретно, производството на фотоволтаици и батерии за електромобили.

Снимка 650324

Източник: iStock

На Конференцията на ООН по изменението на климата през 2023-а, се пое отговорност само до края на декадата, тоест до 2030 година, енергията от възобновяеми източници да се утрои до 11 теравата, като цената на един "зелен" терават е 700 милирда долара! Тоест планът е до 2030-а да бъдат изразходвани около 5 трилиона долара за преминаване към "зелена" енергия, като количеството фотоволтаици ще е необходиво да нарасне 7 пъти.

Казвам ви това, защото една не малка част от тези трилиони долари ще бъде насочена към среброто, именно заради фотоволтаиците.

Пропорционално, в момента 30% от цялото индустриално търсене е за фотоволтаици, като се оценява, че делът ще нараства с 15% на година. За да може да стигнем до 100% "зелена" енергия до 2050 година, ръста по скоро ще трябва да е 30%, а цената за цялата трансформация ще струва поне 73 трилиона долара. Това е 3 пъти стойността на американската икономика!!

Смята се, че само това индустриално приложение на среброто, ще бъде над 50% от целия добив до 2030 година!

За последните 4 години количеството сребро, което се ползва при соларните клетки се е удвоило от 100 милиона тройунции на 200 милиона тройунции. Имайте предвид, че добивът на сребро на година е 800 милиона тройунции, тоест за соларните клетки вече отива 25% от целия добив.

Злато или Биткойн: Дилемата на Южна Америка

Злато или Биткойн: Дилемата на Южна Америка

И двата актива имат много добро представяне в последно време, но какво следва?

Втората основна причина за повишаване на индустриалното търсене на среброто и на цените му, е развитието на сектора с електромобили. Планът е до 2030-а делът на електромобилите да бъде поне 30% в световен мащаб, което е близо двойно спрямо моментната ситуация.

В основата на това бурно развитие, отново стоят "зелените" правителствените политики. От 2017-а до 2022-а година, броят електромобили на пътя се е удесеторил - от 1 на 10 милиона. Само за миналата година, ръстът е над 35%, тоест над 13,5 милиона автомобила и 16% от целия автомобилен пазар.

Европа и САЩ са все още много назад, което реално е и "добрата новина" за среброто, защото Европейската комисия излезе с план как да облагороди инфраструктурата в ЕС, с цел след 2035 година всички новорегистрирани автомобили да са електрически! Ситуацията е сходна с тази в САЩ, като целта там е това да се случи до 2032 година.

Само за да разберете мащаба на операцията - към момента само 8% от автомобилите в САЩ са електрически. В Европа сме малко по-добре по този въпрос, тъй като през 2023-а, за пръв път делът новорегистрирани електрически автомобили е над 20% от всички. Ще добавя, че количеството сребро използвано при направата на електромобил, спрямо такъв с вътрешно горене, е двойно по-голямо.

Снимка 666766

Източник: Tavex

Г-н Баклаян, златото ще продължи ли да бъде "тихо пристанище" за инвеститорите при евентуални финансови сътресения в бъдеще в различни държави?

Златото всъщност е единствените пари - всичко друго се нарича валута и реално е кредит. Това не е мое твърдение, а на Дж. П. Морган, и е реалността. С други думи, златото е единственият актив, който няма контрагентен риск и не случайно централните банки са основните инвеститори в него.

Има един израз, че "когато не знаеш какво да направиш, е най-добре да проследиш какво правят големите пари".

Има информация от международни финансови институции, че централните банки на много държави увеличават покупките си на злато, т.е. делът на благородния метал в техните златно-валутни резерви расте. На какво се дължи това по Ваше виждане?

Основните причини са: дедоларизация; подготовка за нестабилност на цялата финансова система; насочване към единствения глобален мрежови актив, признат и ликвиден колкото долара; очакване за постоянна и нарастваща инфлация.

Интересното е, че централните банки на БРИКС са нетни купувачи на злато, а на страните от Г-8 - нетни продавачи. Това води след себе си въпроса - кой греши и кой е по-далновиден? Според мен, отговорът се крие в следната аналогия: "добрите времена раждат слаби лидери, слабите лидери създават трудни времена, докато трудните времена създават силни лидери, а силните лидери създават добри времена".

Държавите в света, закупили най-много злато през февруари

Държавите в света, закупили най-много злато през февруари

Най-големият продавач на злато в света през февруари беше Узбекистан

Просто развитият свят и развиващият се свят са в различен етап от този цикъл.

Г-н Баклаян, според Вас, изгодна инвестиция ли е тази в злато за българските инвеститори и при какви условия?

Не случайно ние от Tavex сме създателите на този пазар в България, през далечната 2009 година. Златото е единственият финансов актив извън финансовата система и единственият актив без контрагентен риск. При геополитическа и макроикономическа несигурност, както и инфлационни опасения, златото може и ще ви предпази.

В България основния инвестиционен клас актив са жилищата, които са силно повлияни от лихвените проценти на ипотечните кредити, тоест те са финансов актив, а не реален, както голяма част от хората мислят за тях.

Друг основен клас активи са банковите депозити, които тъй като са във валута, са силно повлияни от инфлацията, която както казах, според мен ще е постоянна и усилваща се.

От тази гледна точка, според мен златото е прекрасна "застраховка" и има сериозно място в инвестиционния портфейл не само на българите, но и в световен мащаб. Добрата новина тук е, че българите се нареждаме на трето място - само след поляци и немци - по количество злато, което се притежава от населението. Вярвам, че до голяма степен това е благодарение на труда, който аз и моите колеги сме положили през последните 15 години, за да образоваме, популяризираме и дадем добро име на този актив, бидейки свързан с нашия бранд.

Снимка 506902

Източник: iStock

А какво бихте казали на инвеститорите, които тепърва започват да се занимават с инвестиции в злато и евентуално в сребро - кое е най-същественото, което би трябвало да знаят?

Бих ги посъветвал, да не купуват от алчност и да не продават от страх, тоест да си дадат малко време и прочетат малко повече за двата актива, преди изобщо да купуват. Да започнат с малко, примерно ние от Tavex имаме една прекрасна инициатива, която е "абонаментно злато". С други думи, всеки календарен месец може да си купувате по един грам злато, което е около 150 лева към момента, и в края на 12-ия месец получавате едно кюлче злато подарък, което реално ви връща цялата парична премия, събрана от нас - и така го получавате на цената, на която го продава рафинерията.

По-важното обаче е, че в рамките на календарната година вие сте имали време да се образовате, да разберете и научите повече за златото, без да поемате големи рискове и вече сте готов информирано да се доверите на този благороден метал.

В противен случай е възможно, виждайки растящата цена на златото, да се впуснете в голяма сделка. И тъй като вероятно не разбирате какво сте си купили, при евентуална лека корекция в цената вие може да се изплашите и да продадете от страх - което за мен би било личен провал, защото моята цел е клиентът да спечели от сделката, а това става със знание и с липса на емоция при взимането на решения.