България запазва 47-о място в индекса за икономическа свобода на фондация "Херитидж", според доклада за 2018 година.

Общата оценка на страната е 68,3 пункта от общо 100, което е повишение с 0,4 пункта спрямо миналата година. Подобрението в областите финансово здраве и ефективност на съдебната система компенсират спада при показателите репутация на властите, бизнес свобода и трудова свобода, се посочва в доклада, поместен на сайта на организацията, информира БТА.

Общо за изготвяне на оценката се използват 12 критерия, сред които свобода в бизнеса, търговията, инвестициите и труда, както и правителствени разходи, данъчно бреме, съдебна ефективност и други. 

В Европа България заема 23-то място по икономическа свобода от общо 44 страни, като цялостната оценка на страната е малко под средната за региона и доста над средната за света. 

Въпреки благоприятния инвестиционен режим, включващ нисък, плосък корпоративен данък, остават значителни предизвикателства. Корупцията в държавната администрация, слаба съдебна система, ниска производителност и организираната престъпност продължават да пречат на българския инвестиционен климат и икономически перспективи, се посочва в доклада на "Херитидж". 

Организацията отбелязва, че не са защитени добре на практика правата на собственост. Общественото доверие в съдебната система е изключително ниско. Правителството се стреми да пребори корупцията, се отбелязва в документа.

Според "Херитидж" собствениците на компании са притеснени от ендемичната корупция, особено в енергийния сектор и големите инфраструктурни проекти, а непредсказуемите регулаторни и законови промени спъват растежа на бизнеса. Фондацията отбелязва, че отвореността на правителството към чуждестранните инвестиции е над средното ниво, а финансовият сектор като цяло се справя добре с трудната външна среда. Като цяло България попада в групата на страните с умерена икономическа свобода. Непосредствено преди България е Малта, а след нея е Кипър. 

Индексът, който се изготвя съвместно с в. "Уолстрийт джърнъл", обхваща 180 икономики. Той се съставя от 1995 година. Сред лидерите и аутсайдерите в класацията почти няма промени спрямо миналата година. 

Рейтингът и тази година се оглавява Хонконг. Сингапур е запазил втората позиция, а Нова Зеландия - третото място, следвана от Швейцария, Австралия, Ирландия, Естония, Великобритания, Канада и Обединените арабски емирства. На най-ниско равнище е икономическата свобода в Куба, Венецуела и Северна Корея. САЩ са на 18 място, Русия е на 107 място, а Китай - на 110 място.