Бразилското правителство планира да приватизира или ликвидира около 100 държавни компании, което демонстрира стремежа на новата администрация да намали размера на държавата, заявява във вторник министърът на инфраструктурата Тарчисио Фрейтас.

Фрейтас също каза в радио интервю, че дясното правителство на президента Жаир Болсонаро, чийто мандат започна на 1 януари, обмисля възможността за предоставяне на лицензи на фирми от частния сектор за изграждане и експлоатация на 5 600 километра нови пътища с тол такси и да насърчи участието им за поемането на управата на 4000 километра съществуващи пътища с тол такси.

"Трябва да идентифицираме всички участъци от пътя, които могат да бъдат управлявани с търговска цел и да ги прехвърлим в частния сектор чрез публично-частни партньорства и концесии," казва Фрейтас.

Тези планове отразяват плановете на новия президент за привличане на частни инвестиции в относително позападналите пътни и железопътни мрежи на страната, и едновременно с това затваряне на огромен фискален дефицит.

Ако не бъде взето под внимание, сегашното равнище на дълга на страната към БВП от 85% се очаква да нарасне до близо 96% през 2023 г. За да се избегне това, Бразилия трябва да вземе мерки за основния проблем за разходите: неустойчивата пенсионна система, която през 2015 г. усвои повече от 11% от БВП, което намалява производителността и растежа.

"Очевидно не само говорим за приватизация, но и за ликвидация на компании, които са неминуеми", казва Фрейтас. "Планът е да освободим бюджета, за да инвестираме в други приоритетни области."

Въпреки факта, че идва на власт с подкрепата на военните, което е чувствителна тема за страната, излязла от диктатура само преди 34 години, позицията на десния президент Болсонаро по отношение на икономическата и финансовата политика, макар и не съвсем ясна, изглежда благоприятства приватизацията на държавните предприятия и по-ниските данъци. Това се тълкува като благоприятно за пазара, което стана ясно от ралито на акциите около избирането му.