Европейската комисия предложи директива, с която се гарантира минимална ефективна данъчна ставка за глобалните дейности на големите международни компании, предават световните медии. С предложението се изпълнява ангажиментът на Европейския съюз да предприеме изключително бързи действия и да бъде сред първите, изпълнили неотдавнашното глобално споразумение за данъчна реформа.

Предложението се придържа тясно към международното споразумение и определя как принципите за ефективна данъчна ставка от 15 %, договорена от 137 държави, ще се прилагат на практика в рамките на ЕС за всички многонационални компании с повече от 750 милиона комбинирани финансови приходи.

Според ЕК Европа изпълнява пълноценно своята роля за създаване на по-справедлива глобална система за корпоративно данъчно облагане, което е особено важно в момент, когато трябва да се унвеличи публичното финансиране за справедлив устойчив растеж и инвестиции и да се отговори на нуждите от публично финансиране.

Новата минимална ефективна данъчна ставка от 15 % за големите корпорации ще се прилага по начин, който е напълно съвместим с правото на ЕС. Предложените правила ще се прилагат за всяка голяма компания, както вътрешна, така и международна, с дружество майка или дъщерно дружество, намиращи се в държава членка на ЕС.

За да влезе в сила обаче, новото законодателството трябва да бъде подкрепено единодушно от всички държави членки на ЕС.