На днешното си заседание Министерският съвет освободи Бойко Атанасов от длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП) по негово искане.

За ръководител на Агенцията е назначена Галя Димитрова - досегашен заместник-изпълнителен директор на НАП.

Галя Димитрова отговаря на предвидените в закона изисквания за заемане на длъжността - притежава висше икономическо образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и има повече от 22 години стаж в системата на приходната администрация.

Тя е доказала своя професионализъм при изпълнение на функциите на заеманите от нея различни ръководни позиции в агенцията - началник на отдели "Ревизии" и "Управление на изпълнението", директор на дирекция "Управление на изпълнението" и директор на териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители".

От 3 юли 2013 г. до настоящия момент Галя Димитрова е заместник-изпълнителен директор на НАП.

Досегашният директор на НАП Бойко Атанасов става заместник-министър на финансите с ресор "Приходни агенции".