Правителство в Берлин се очаква да одобри днес мерки за затваряне на "данъчна вратичка", използвана от чуждестранни компании в Германия.

След това проектозаконът трябва да бъде приет и от парламента, информира БТА.

Предвижда се разпоредбите да влязат в сила от 2018 г. и да донесат на германските федерални, провинциални и местни власти допълнителни приходи за 30 млн. евро. 

Законодателната мярка цели да бъдат затегнати правилата, позволяващи на компаниите да прехвърлят патенти, лицензи, концесии и пазарни права в други страни, където данъците са по-ниски или нулеви. 

Вчера Федерацията на германската промишленост (BDI) заяви, че е против правителствения план да затвори "данъчните вратички", използвани от чуждестранните компании, развиващи дейност в Германия, тъй като според нея подобна мярка би изпратила отрицателен сигнал към потенциалните инвеститори.