В края на миналата седмица народните представители приеха процедурни правила за избор на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ инвестиционната дейност и на заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор". Това решение е логично продължение на поредицата процедури последвали оставката на председателя на КФН Карина Караиванова и избора на Бойко Атанасов за нейн наследник.

Тъй като до избора си за председател на КФН на 15 март 2019-а Атанасов бе нейн заместник-председател, отговарящ за надзора на инвестиционната дейност, този пост остана вакантен, след като той го освободи, за да оглави регулатора. Вакантен е и поста заместник-председател, който отговаря за надзора над застраховането, след като още през лятото на миналата година тогавашния титуляр на този пост Ралица Агайн подаде оставка, която бе приета на 21 август 2018-а.

По закон номинациите за заместник-председатели на КФН се правят пред Народното събрание от председателя на комисията. Според приетата от депутатите процедура, в петдневен срок Бойко Атанасов трябва да внесе в писмена форма до комисията по бюджет и финанси двете номинации. Те трябва да се придружени от писмени мотиви, аргументиращи добрата репутация и професионална квалификация на кандидатите, както и изискваните по закон документи за образование, стаж, квалификация и за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия.

Карина Караиванова напуска ръководството на КФН

Карина Караиванова напуска ръководството на КФН

Председателят на комисията е номинирана за член на Съвета на директорите на ЕБВР

Направените номинации заедно с приложените към тях документи се публикуват на специализирания сайт на Народното събрание не по-късно от 7 дни преди изслушването на кандидатите в комисията. Не по-късно от 3 дни преди изслушването на кандидатите юридически лица с нестопанска цел и професионални организации могат да депозират пред комисията въпроси към номинираните за кандидати и становища за тях. Тези въпроси и становища също се публикуват на интернет страницата на Народното събрание.

Всеки кандидат ще има до 20 минути да представи пред народните представители концепцията си за работа на управлението, за което е номиниран да ръководи. Депутатите от комисията могат да задават въпроси на всеки номиниран, като имат за това по 2 минути, а кандидатът разполага с до 10 минути време, за да им отговори. С още 10 минути номинирания разполага, за да отговори на въпросите поставени му от професионални организации и от юридически лица с нестопанска цел. След приключването на цялата тази процедура, комисията по бюджет и финанси изготвя доклад от изслушването и проекти за решения за избор на всеки един от номинираните за заместник-председатели на КФН. Кандидатурите се гласуват от депутатите в пленарна зала.