Стипендия за докторанти се увеличава с 50% и става 750 лв. на месец, считано от 1 април, реши правителството на днешното си заседание, съобщиха от правителствената информационна служба.

Повече пари ще получават около 3500 докторанти, обучаващи се в държавните висши училища, и още около 300 - в научните организации. В държавния бюджет за 2022 г. за увеличението на докторантските стипендии са отделени 8,6 млн. лева.

Повишението е необходимо заради непрекъснато растящите разходи за издръжка на живот. Целта е постепенно на докторантите да се осигурят достатъчно средства, за да могат да се фокусират върху обучението и изследователската си дейност и да постигат по-високи резултати. Това ще доведе до по-добро качество на обучение и доближаването му до изискванията на работодателите.

С правителственото постановление се предвижда да отпаднат ежегодно предоставяните средства за допълнителни стипендии на докторанти. Те бяха въведени през 2018 г., с цел да допринесат за привличането и задържането на младите учени в страната и за професионалната им реализация.

Анализ обаче показва, че тези допълнителни стипендии не са изпълнили целта си - през последните години се наблюдава тревожна тенденция за намаляване на броя на действащите докторанти. През 2018 г. зачислените редовни докторанти са били 5300, а през 2020 г. броят им е спаднал до малко над 1300.

До момента допълнителните стипендии са били достъпни само за част от докторантите. След премахването им, освободените средства ще бъдат разпределени за увеличение на заплащането на всички докторанти.

Кои са най-търсените специалности за "професионален бакалавър" в колежите у нас

Кои са най-търсените специалности за "професионален бакалавър" в колежите у нас

12% от студентите се обучават в частни учебни заведения