През учебната 2021/2022 година студентите в България, записани в четирите образователно-квалификационни степени (ОКС) "професионален бакалавър", "бакалавър", "магистър" и "доктор", са 227 хил., като в сравнение с предходната учебна година броят им остава почти непроменен. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

В колежи през учебната 2020/2021 година за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "професионален бакалавър" се обучават 7799 студенти. Спрямо предходната година, броят им намалява със 192 души, или с 2,4%. От общия брой студенти, в тази ОКС 1430 души, или 18,3%, са записани в частни колежи.

През 2021 г. ОКС "професионален бакалавър" са придобили 1864 студенти, от които женитеса 59,3%. Най-голям е броят на дипломираните по специалности в следните области на образование:

"Здравеопазване" - 747 души (40,1%);

"Персонални услуги" - 304 души (16,3%);

"Технически науки и технически професии" - 288 души (15,5%);

"Бизнес и администрация" - 225 души (12,1%);"Информационно-комуникационни технологии" - 109 (5,8%).

Преподавателите в колежите са 672, от които на основен трудов договор са 294, или 43,8%.

През учебната 2021/2022 година, за придобиване на ОКС "бакалавър" и "магистър" в университетите и специализираните висши училища се обучават 212,6 хил. души. От тях, в частни учебни институции са записани 25,5 хил., или 12% от студентите.

С близо 1/4 нараства броя на чуждестранните студенти у нас през последните 5 години

Чуждестранните студенти в България са вече почти колкото населението на Гоце Делчев

"Медицината" е най-предпочитаната специалност от чужденците