В развитите страни хората са свикнали да имат пенсии и по този начин да са финансово осигурени за старостта. Напоследък бяхме свидетели как във Франция хората излязоха на стачка срещу повишаването на възрастта за пенсиониране. Никой не обича да му се намалява пенсията или да му се ограничава правото да я получава. За една част от жителите на Земята това е естествено и така трябва да бъде.

Въпреки това има много страни по света, където пенсиите или не съществуват, или са незначителни. Една от тези страни е Индия, пише dzen.ru.

Индия иска да бъде "новият Китай", но това няма да се случи лесно: 5 причини защо е така

Най-голямата демокрация в света иска да бъде "новият Китай", но това няма да се случи лесно: 5 причини защо е така

Икономиката иска чуждестранни инвестиции, но също така иска да разчита на себе си

Пенсиите в Индия

В Индия все пак има пенсии. Но те са достъпни, ако сте работили дълго време в държавните служби или ако сте били в армията. А това се отнася на практика само до около 12% от населението. Към март 2023 г. средната пенсия в Индия, приблизително приравнена към световните валути, е около 30 долара. Тоест пенсии има, но те са много малки, а и ги получават изключително малка част от населението - само всеки девети човек в пенсионната възраст от многолюдната азиатска държава.

Властите официално смятат, че в Индия има големи семейства, така че те могат сами да изхранват възрастни членове на фамилиите. Но в този случай няма никакви гаранции. Колкото и голяма да е една държава, в нея пак ще има бездетни хора или такива по различни причини останали без роднини. А и не всеки има добри отношения с децата и близките си. Някои отказват да помогнат на родителите си.

Например в съседен Пакистан, който не е много по-различен от Индия, хората носят наказателна отговорност за издръжката на по-старото поколение. В Индия този въпрос не е разработен по никакъв начин.

Една четвърт от младежите в Индия са без работа

Една четвърт от младежите в най-населената страна в света са без работа

Заетостта остава проблем и след края на пандемията

Защо в Индия няма пенсии?

Причините за това са няколко

Държавно устройство. Индия има зле организирана законодателна и изпълнителна система. Държавата се опитва да въведе доброволни пенсионни вноски за хората, но поради ниското доверие в системата хората не бързат да я използват.

Застаряващо население. Индия става все по-развита страна и само няколко щата имат висока раждаемост. Като цяло в Индия раждаемостта вече е доближила 2 деца на жена. В близко бъдеще ще има още по-малко млади индийци.

В по-старото поколение, което сега трябва да получава пенсия, в едно семейство са се родили по 10 деца, а сега са само две. Работещите плащащи данъци са по-малко от хората в пенсионна възраст. Населението продължава да застарява, продължителността на живота се увеличава. В бъдеще е просто невъзможно да се осигурят пенсии на цялото население.

Бойкот заради все по-високата цена: Индийците масово спряха да купуват домати

Бойкот заради все по-високата цена: Гражданите на тази страна спряха да купуват домати

Цената им нарасна 8 пъти