Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2022 г. е 1 206, а новопостроените жилища в тях са 4 299. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо първото тримесечие на 2021 г. сградите са с 254 повече, или с 26,7%, а жилищата в тях намаляват със 174, или с 3,9%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в столицата - 162 сгради с 1 250 жилища, следвана от Пловдив - 147 сгради с 316 жилища, и Варна - 130 сгради с 596 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените тристайни жилища (36%), следват тези с две стаи (34,3%), а най-нисък е делът на жилищата с една стая - 4,5%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през първото тримесечие на 2022 г. е 444,4 хил. кв. м, или с 2,2% повече в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., а жилищната площ се увеличава с 2,6% и достига 351,4 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище на национално ниво се увеличава от 97,3 кв. м през първото тримесечие на 2021 г. на 103,4 кв. м през същото тримесечие на 2022 година, сочат данните.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 241,3 кв. м. На второ място е Търговище - 169,6 кв. м. На другия полюс са областите Велико Търново - 68,3 кв. м, и Кърджали - 72,7 кв. метра.

За сравнение средната полезна площ на новите жилища в Бургас е - 80 кв. м. В Пловдив е 133 кв. м. - това е и лидерът по този показател сред големите градове, за Варна - малко над 90 кв.м.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 74,5%, с тухлена - 21,7%, с друга - 3,3%, и с панелна - 0,5%.

Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (79,4%), следвани от жилищните кооперации (13,5%). В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, докато броят на жилищните кооперации и сградите от смесен тип намалява.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 97.3 кв. м през първото тримесечие на 2021 г. на 103.4 кв. м през същото тримесечие на 2022 година. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 241.3 кв. м, и Търговище - 169.6 кв. м, а най-малка - в областите Велико Търново - 68.3 кв. м, и Кърджали - 72.7 кв. метра.