По-малки сгради с по-малко жилища в тях получават разрешение за строеж през третото тримесечие на 2023 г. както спрямо предходния период, така и на годишна база. Това показват данните на Националния статистически институт.

През летните месеци са издадени строителни разрешителни за 2107 сгради с 9805 жилища и обща РЗП 1,136 млн. кв.м. В сравнение с пролетта, броят се увеличава, но площта и жилищата намаляват с по близо 20 на сто.

Жилищното строителство у нас забуксува, второто тримесечие ще е ключово дали има тенденция за спад

Жилищното строителство у нас забуксува, второто тримесечие ще е ключово дали има тенденция за спад

В София броят на жилищата в строеж се свива с близо 30 на сто

Още по-видима е промяната в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. - само 2,4% по-малко разрешителни, но цели 33,3% по-малко жилища в сградите и 31,3% по-малка РЗП.

През разглеждания период на тази година София и Пловдив са с почти равен брой жилищни сгради с разрешение за строеж, но когато погледнем жилищата в тях столицата има повече от 3-кратна преднина.

В строеж са общо 1528 жилищни сгради, като на тримесечна и годишна база намаляват като жилища и РЗП.

Офис възход?

Новите административни сгради с разрешение за строеж през третото тримесечие са 25, като това е със 78,6% повече спрямо предходните месеци - и то при над 4 пъти по-висока разгъната застроена площ. На годишна база също има сериозен ръст и по двата показателя.

Тенденцията да се изграждат големи офисни здания е видима и при проектите, които са в етап на реализация - на годишна база те са с 54,5% повече, а общата им площ е с цели 172,8% по-голяма.

Производство, култура и други

В категорията "други видове сгради" влизат предназначените за производствени, търговски, културни, селскостопански, здравни, туристически и т.н. дейности.

Разрешенията за строеж при тях намаляват на тримесечна и се увеличават на годишна база, а и в двата случая площта им расте.

Тенденцията на растяща РЗП се вижда и при новостроящите се други сгради.