В края на септември 2018 г. депозитите на неправителствения сектор в банките на страната са 76.325 млрд. лв. (73.9% от БВП), като годишното им увеличение е 7.7% (8% ръст през август), показват данните на Българската народна банка.

Депозитите на нефинансовите предприятия са 23.853 млрд. лева. В сравнение със септември 2017 г. те се увеличават с 13%. Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 21.7% на годишна база и в края септември достигат 2.655 млрд. лева.

Депозитите на домакинства и нетърговските организации обслужващи населението са 49.817 млрд. лв. (48.2% от БВП). Те се увеличават със 7.3% спрямо септември 2017 г. (7.6% годишно нарастване през август).

В края на септември кредитите за неправителствения сектор са 56.705 млрд. лв. (54.9% от БВП, като през месеца те се увеличават на годишна база със 7.4% (7.6% годишно повишение през август).

Кредитите за домакинства и НТООД в края на септември са 21.417 млрд. лв. (20.7% от БВП). Спрямо същия месец на 2017 г. те се увеличават с 9.7% (10.2% годишно повишение през август).

Жилищните кредити са 10.227 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 9.9% (9.6% годишно увеличение през август 2018 година).

Потребителските кредити възлизат на 8.934 млрд. лв. и се увеличават с 15.4% спрямо септември 2017 г. (15.4% годишно повишение през август).